Anrikt kinesiskt efternamn hotat av den moderna tekniken
Tecknet Shan kan inte visas eller printas av datorer och de som har det som efternamn håller sakta på att byta ut det. (Foto: The Epoch Times)


Teknikens och modernitetens intrång på Kinas uråldriga kulturarv fick ett nytt ansikte i en by i Shandongprovinsen nyligen. Ett unikt efternamn riskerar att försvinna eftersom man inte kan få in det i datorer.

– Det här efternamnet från våra förfäder är mycket sällsynt, sade Xian Changyou från byn Gaozhuang i Shandongprovinsen, platsen där namnet uppkom och där det nu riskerar att dö.

Förnamnet (tecknet på bilden) uttalas Shan med en fallande och sedan stigande ton och går tillbaka till Tangdynastin.

– Tvåhundra personer i vår by var tvungna att ändra sitt efternamn, berättade Xian för Qilu Evening News. Av de omkring 3500 byborna i Gaozhuang har omkring 200 invånare efternamnet Shan.

En efter en har de som har detta namn tvingats använda ett annat kinesiskt tecken med liknande uttal, bara för att fungera i vardagen med sådanst som körkort och ID-kort.

Bybon Shan Haijian till exempel, har ett körkort där det bara står ”Haijian” eftersom datorer inte kan få in hans familjenamn. Han säger att han ofta frågas ut av polisen eftersom de tror att hans körkort är falskt.

Personer med namnet Shan
får också problem när de registrerar sina barn i skolan, ansöker om försäkring, öppnar bankkonton eller för över pengar.

– Tror du att datorer gör ditt liv lättare eller svårare, skojade en man med journalisten från Qilu Evening News. Tidigare har han kunnat skriva sitt namn för hand, men nu tvingas han välja ett annat namn på datorn och sedan få det noterat på polissstationen.

Redan 2003 fick alla nyfödda barn i byn andra efternamn för att undvika komplikationer i framtiden. 2006, när den andra generationens ID-kort lanserades, föreslog den lokala polisen att alla skulle byta sina efternamn.

Trots att många bybor har fogat sig och ändrat sina namn, sörjer de förlusten.

– Vi vill inte förlora våra förfäders namn under vår egen livstid, sade en bybo, och en annan tillade:

– Vår generation känner fortfarande till det ursprungliga namnet men våra barn kommer glömma bort det i framtiden.

Polisen har intagit en mer affärsmässig hållning.

– Det här är ett mycket ovanligt namn. Våra datorer kan inte visa tecknet. Det skulle vara svårt för byborna att fungera i samhället med det här namnet, sade en polis från Gaozhuangs polisstation till Qilu Evening News.

Pan Jianrong är ledare för Heze Culture and Ancient Civilization Research Association. Enligt hans efterforskningar skapades efternamnet Shan troligen av kejsaren Tang Gaozong och gavs till en general under Tangdynastin, som ett sätt att hedra familjen.

– De kinesiska tecknen innehåller Kinas uråldriga kultur. Man kan inte slopa dem bara på grund av ett tekniskt problem, sade Pan.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41877/