Ännu en avvisning till Egypten hävs
Dåvarande migrationsminister, Barbro Holmberg var en av de drivande bakom utvisningarna av de två egyptierna i januari 2001. (Foto: Pressens bild / Krister Larsson)


Regeringen har hävt avvisningsbeslutet för Ahmed Agiza som avvisades till Egypten med hjälp av amerikanska CIA-agenter.

Därmed har regeringen hävt avvisningsbesluten för de båda egyptier som avvisades i december 2001 från Bromma flygplats. I början av mars hävdes beslutet rörande Mohammad Alzery.

Sverige har fällts för avvisningarna av FN:s kommitté mot tortyr och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

-Efter att konstitutionsutskottet och justitieombudsmannen granskat ärendet framfördes mycket allvarlig kritik. Regeringen anser att de garantier som lämnades av den egyptiska regeringen inför beslutet 2001 inte borde ha ansetts tillräckliga. Det är grunderna till att vi häver det här beslutet, säger migrationsminister Tobias Billström till TT.

Att det tog ungefär 2,5 månader längre att häva beslutet för Agiza förklarar Billström med att fallen måste diskuteras var för sig.

Skadestånd?

I och med att regeringen Reinfeldt hävt den förra regeringens avvisningsbeslut blir det möjligt för männen att ansöka om uppehållstillstånd på nytt. De kan även begära skadestånd.

Mohammad Alzery har redan ansökt om uppehållstillstånd, men han fick avslag av Migrationsverket i förra veckan. Verket gick på Säpos bedömning enligt vilken Alzery är en säkerhetsrisk.

Anna Wigenmark, människorättsjurist vid Svenska Helsingforskommittén, är ombud för Alzery. Hon representerar även Ahmed Agiza som för närvarande sitter fängslad i Egypten.

-Man kan ansöka om uppehållstillstånd och parallellt försöka agera för att han ska få en ny rättegång. Det är vad han behöver för att kunna bli frisläppt, säger hon.

Överklagan

Enligt Wigenmark pågår arbetet med att överklaga Migrationsverket avslag på Mohammad Alzerys ansökan.

-Vi tycker inte att verket gjorde den utredning som det borde ha gjort. Nu måste regeringen göra en bättre utredning.

I början av juni ska Alzerys skadeståndsanspråk skickas in till justitiekanslern.

Förre justitieminister Thomas Bodström (s) har tidigare sagt att han försvarar dåvarande regeringens beslut att avvisa egyptierna.