Annonserade om "Fjärde junirörelsen" - sattes i husarrest
Chen Yunfei äger ett litet företag i Sichuanprovinsen. I somras satte han in en annons i tidningen för att hedra offren vid studentmassakern på Himmelska fridens torg 1989. Därefter sattes han i husarrest. (Foto: The Epoch Times)


Chen Yunfei är ägare till ett mindre företag i Sichuan i Kina. I somras sattes han i husarrest efter att ha annonserat om ”Fjärde junirörelsen” i tidningen Chendu Evening News. När han återfått sin frihet den 3 december begav han sig till tidningens kontor och bad om ursäkt för att personalen där tvingats bli indragna i händelsen.

När Chen intervjuades av Epoch Times den 5 december sade han att han inte ångrade sina handlingar, trots att myndigheterna satte honom i husarrest. Han kände sig emellertid illa till mods å mediapersonalens vägnar.

Under intervjun tillkännagav han offentligt att han tänker gå ur kommunistiska ungdomsförbundet, till stöd för de trettio miljoner som nu har hoppat av det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess anslutna organisationer. Han sade:

– Jag ska börja om på nytt och bli en sann människa, en vaken människa, en resonlig människa och en människa med samvete.

Den fjärde juni i år var den 18:e årsdagen för Fjärde junirörelsen, en studentrörelse som arbetade för demokrati 1989. Annonsen i Chengdu Evening News orsakade starka reaktioner i mediakretsar, både i och utanför Kina. I annonsen stod det: ”Heder åt mödrarna till offren för Fjärde junirörelsen.”

Den femte juni arresterades Cheng Yunfei av myndigheterna som höll kvar honom i hans hem under anklagelserna att han ”omstörtade statens politiska makt och försökte omkullkasta det socialistiska systemet”. Nästa dag dömdes han till sex månaders husarrest. Den tredje december hävde myndigheterna övervakningen och han återfick sin frihet.

Den fjärde december begav sig Chen Yunfei och Huang Xiaomi, en annan människorättsaktivist, till tidningens kontor och bad om ursäkt för att personalen hade fått problem och i vissa fall degraderats som en följd av annonseringen. Chen gick dit med vetskapen att ett antal högt uppsatta personer inom tidningen och anställda inom reklambyråer hade degraderats eller förlorat sina jobb.


Chen Yunfeis annons i Chengdu Evening News. (Foto: The Epoch Times)

Chen Yunfeis annons i Chengdu Evening News. (Foto: The Epoch Times)

Enligt några av Huang Xiaomis vänner i mediakretsar orsakade annonseringen uppståndelse runt om i Kina. KKP:s myndigheter publicerade efter annonseringen ett internt meddelande till nära en miljon mediaarbetare och krävde att de skulle vara på sin vakt mot liknande händelser i framtiden.

Just nu är det tre år sedan de ”Nio kommentarerna om det kinesiska kommunistpartiet” publicerades av The Epoch Times. Antalet personer som gått ut ur KKP och dess anslutna organisationer har snart nått 30 miljoner.

Chen Yunfei berättade för reportern att han läst de Nio kommentarerna och han beskriver det som en upplysande bok med autentiska uppgifter, historiska fakta och djupa analyser. Enligt honom verkar boken inspirerande och väcker människors samveten.

– I själva verket har jag vägrat att betala medlemsavgiften till ungdomsförbundet sedan jag gick andra året på högskolan och därmed har jag gått ur förbundet automatiskt. Men jag vill fortfarande offentliggöra mitt uttalande om att jag går ur. Jag gör det här för att bli en sann och vaken människa och en person som kan leva i harmoni med resten av mänskligheten. Jag gick med i ungdomsförbundet för att jag fick det rådet från tidigare lärare och jag visste inte vad det egentligen handlade om. Efter att ha gått på college och fått veta mer om den här organisationen upptäckte jag att den inte är vad den utgav sig för och dess aktiviteter riktades alltmer mot människorna. Jag kände mig lurad och jag skämdes för förbundet. Den här annonshändelsen har visat att de inte vill förbättra sig. Jag ser nu ner på deras policys vilka står för förtryck och jag ser också ner på deras tvångsmetoder. Nu gör jag ett högtidligt uttalande om att gå ur ungdomsförbundet och de unga pionjärerna. Jag hoppas fler människor kan förstå vad detta verkligen handlar om.

Översatt från version