Anhöriga betalas för att snabbt kremera offren för tågolyckan i Wenzhou
Familjemedlemmar sörjer efter att ha identifierat en anhörigs kropp. (Foto: STR/AFP Getty Images)


Det kinesiska järnvägsministeriets erbjudande om kompensationsavtal till familjerna för offren för snabbtågsolyckan den 23 juli har väckt uppmärksamhet. I utbyte mot ekonomisk kompensation förbinder sig familjerna att kremera offren så fort som möjligt.

Dessutom ingår en ”bonus” om man genomför kremeringen tillräckligt snabbt, vilken uppfattats som ett sätt att försöka få den negativa rapporteringen att ta slut så fort som möjligt.

Järnvägsministeriet stipulerade att familjerna som accepterar erbjudandet och skrev på strax efter olyckan fick tiotusentals yuan extra som bonus.

När en anhörig till ett av olycksoffren, Lin Yan, skrev under en uppgörelse med ministeriet den 26 juli fick hon 500 000 yuan. Av dem var 450 000 kompensation och 50 000 en bonus för att hon skrev på så snart efter olyckan.

Familjemedlemmar som accepterar ekonomisk kompensation lär också enligt uppgift i och med det frånsäga sig rätten till att söka rättsliga åtgärder mot myndigheterna i den här frågan i framtiden.

När Shu Kexin, politisk forskare på Chinese People’s University, fick höra talas om detta, kommenterade han i sin blogg att termen ”bonus” ger intryck av att myndigheterna är angelägna att bli av med incidenten snabbt, med så lite oväsen som möjligt och att de inte bryr sig tillräckligt mycket om familjerna.

Cheng, som bor i Wenzhou, där olyckan inträffade, sade till Epoch Times att olyckan borde hanteras från ett humanitärt perspektiv.

– Att uppmana offrens familjer att skriva på så fort som möjligt är att försöka släta över incidenten för att den inte ska bli värre. Men kärlek till ens anhöriga går inte att sätta ett pris på, det spelar ingen roll hur mycket man betalar, de kommer aldrig tillbaka. Jag, som en betraktare utifrån, tycker att 500 000 yuan är alldeles för lite.

En anhörig till 44-årige Li Jianzhong som dog i olyckan höll med.

– Nu när offrens identiteter bekräftats undrar jag varför myndigheterna inte tillåter offrens familjer att hämta kvarlevorna. Det är det första man borde hantera. Nu när de är döda är storleken på kompensationen av mindre betydelse.

Hanteringen av olyckan har fått mycket kritik av det här slaget. Människor undrar varför de förstörda vagnarna begravdes så snabbt, tillsammans med offrens kvarlevor, och varför namnen på offren inte genast offentliggjordes och ännu inte har offentliggjorts. Dessutom, trots att man sagt att det inte fanns några livstecken i de nerfallna vagnarna räddades senare ett skadat barn.

En annan fråga som debatterats mycket är varför järnvägsministeriet, som är den ansvariga myndigheten, tillåts göra utredningen av olyckan själva. Många kräver nu en oberoende undersökning.

Översatt från engelska.