Andreas Carlgren: ”Det krävs mer av Kina och USA”
Sveriges miljöminister Andreas Carlgren talade vid klimatkonferensen i Köpenhamn den 15 december. (Foto: AFP / Attila Kisbenedek)


Inför de slutliga toppförhandlingarna som inleds på torsdag, höll Sveriges miljöminister Andreas Carlgren på onsdagen ett tal för stats- och regeringschefer vid Köpenhamns klimatkonferens. 

Miljöministern började med att referera till FN:s första miljökonferens, som hölls 1972 i Stockholm, och citerade Indira Gandhi: ”Are not poverty and need the greatest polluters?” (Är inte fattigdom och nöd de största förorenarna?)

Carlgren poängterar att klimatfrågan måste handla om hur vi får till en hållbar utveckling och att den rika världen måste gå först och ta sitt ansvar och att det är de fattiga länderna som drabbas värst. 

Carlgren vädjade till USA och Kina som tillsammans står för hälften av jordens koldioxidutsläpp. Han menade att de båda staterna borde ta frågan om utsläppsminskningen på allvar.

– Från USA förväntar vi oss, precis som vi gör från andra utvecklingsländer, ett bindande avtal om utsläppsminskningar och från Kina vill vi se faktiska åtgärder, sade Carlgren enligt se2009.eu. Han bad delegaterna om uppriktighet och ärlighet.

Det krävs mer av Kina och USA för att kunna stoppa den globala uppvärmningen, och det hänger på deras ageranden för att göra ”det möjligt för världen att stanna under tvågradersmålet”, fortsätter han.

Nu sätter toppförhandlingarna igång och de riktigt stora stats- och regeringscheferna anländer nu i strid ström till Köpenhamn för att ta tag i frågorna kring klimatförändringar, det som kommit att kallas ”vår tids stora ödesfråga”.