Ändrat klimat får fjäril att flyga tidigare på våren
Anthocharis cardamines, Aurorafjäril. (Foto: Mostphotos/Stockholms universitet)


Aurorafjärilen tar sin första flygtur allt tidigare på året.

Orsaken till detta är klimatförändringar, visar forskning vid Stockholms universitet. I Skåne börjar fjärilarna flyga upp till åtta dagar tidigare jämfört med för 50 år sedan.

Temperaturförändringar sedan förra seklet och observationer från allmänheten ligger till grund för studierna. Att allmänheten bidrar med information och kunskap kallas medborgarvetenskap och är en relativt ny och allt populärare företeelse i världen. Forskarna har i det här fallet tagit hjälp av personer runt om i Sverige som nedtecknar sina naturiakttagelser på databaser som till exempel Artportalen.

Forskaren Carmen Prieto och professor Georgia Destouni har nu tagit fram en matematisk modell som får oss att bättre förstå fjärilarnas förändrade flygvanor.