Andra halvleken brutal galenskap på marknaden
Anders Borg ser fortfarande positivt på de svenska finanserna. (Foto: Georges Gobet/ AFP)


I torsdags var det dags för regeringens sommarfika på Rosenbad med medierna.  Eftersom det råder stor osäkerhet över vad som sker med ekonomin i världen, var det följdriktigt Fredrik Reinfeldt och Anders Borg som var huvudpersonerna.

Det är oro i västvärlden. Den amerikanska kreditbetyget nedgraderades och det finns oro för upplösning av eurosamarbetet. Det har varit kraftiga börsfall på de amerikanska och europeiska marknaderna under de senaste veckorna och i Sverige har börshandeln slagit rekord.

– Turbulensen på marknaden är en brutal galenskap, säger finansminister Anders Borg på medieträffen.

Borg kallar den här tiden för den andra halvleken, den första var finanskrisen 2008. Hur detta kommer att sluta ville han inte spå i. Både Reinfeldt och Borg betonade dock att hushållen inte behövde oroa sig för nedskärningar och åtstramningar, för de vet båda att en sådan oro kan leda in oss i en negativ ekonomisk spiral.

Redan i Almedalen talade Anders Borg om risken för att ekonomin skulle gå ned och nu säger finansministern att tillväxtprognosen kommer att sänkas rejält. Det beror dels på problem i Sveriges omvärld men också på att hushållen blivit försiktigare med att konsumera. Detta slår i sin tur mot företagen som håller inne med investeringar.

Även om Sverige vidtog rätta åtgärder 2008 betyder det inte att vi sitter säkert nu. Reinfeldt ser hopp i Irland och Portugal men USA och Italien har en farlig kombination av strukturella skuldproblem och politiska låsningar.

Den här gången måste många länder samtidigt sanera sin ekonomi vilket gör att det blir lägre fart i världsekonomin. Men som börschefen Jens Henriksson säger till Dagens Industri:
– Man ska inte underskatta det politiska systemets förmåga att ta tag i problemen när de verkligen blir tydliga.