Andra dimensioner: mellan supersträngar och parallella världar
Vårt universum kan hänga samman med andra universa på ett sätt som liknas vid bubblor. (Foto: Photos.com)


Varje minut passerar miljontals partiklar från solen genom våra kroppar. Deras bana fortsätter sedan rakt genom planeten. Det är som om ”materia” helt enkelt inte existerade för dem.

Det är förstås neutriner vi pratar om, partiklarna ”utan massa”. Dessa små rackare (nya undersökningar visar att de faktiskt har en viss massa) är de svåraste subatomära partiklarna att studera för dagens fysiker, främst för att de i stort sett inte påverkar atomstrukturer i sin väg. På grund av sin litenhet passerar de igenom allting, som om de vore spöken.

Tack vare ett fåtal neutriner som faktiskt har observerats med den senaste teknologin, speciella detektorer mitt på Sydpolen, har det nu i det närmaste kunnat bekräftas att det finns fler än tre dimensioner.

Laboratorieanalyser pekar mot nya dimensioner

Dessa jättelaboratorier, begravda under tiotals meter is på Antarktis, kan detektera de små gnistor som uppstår när en neutrino med hög energi (flera miljarder sådana bombarderar oss varje sekund) smäller in i en atomkärna i det islager som väggarna utgörs av.

Efter analys av de här studierna har forskare på Amandalaboratoriet dragit slutsatsen att det är mycket sannolikt att supersträngteorin (ST) har slagit huvudet på spiken med idén att det förutom den tredimensionella rymd vi nu lever i måste finnas ytterligare nio eller tio, eller ännu fler dimensioner.

Den stora frågan är: varför kan vi inte uppfatta fler än de tre dimensioner i vilka vi lever?

Svaret är enkelt, men samtidigt också mycket komplext att förstå: de ytterligare dimensioner som ST hänvisar till skulle vara mycket små, mindre än diametern för en atom.

Men om man inte mentalt kan föreställa sig ett fyrdimensionellt rum så är det inget att oroa sig över. Brian Greene, en av pionjärerna inom ST, säger: ”Jag har aldrig träffat någon som kan visualisera fler än tre dimensioner”, ”det är väldigt komplicerat när ens sinne finns i en värld som tycks ha tre dimensioner och är väl anpassat för att visualisera den världen.”

NASA testar teorier med hjälp av simulerade universa

Ett annat synsätt som skiljer sig något från teorin om många dimensioner undersöks av forskare på NASA. Med användning av datoriserade modeller har de antagit uppgiften att skapa tusentals möjliga parallella universa, som om de vore bubblor. Enligt experterna kan dessa sfärer (som kallas universum) antingen ha ett antal fysiska lagar liknande dem i vårt universum, eller också kan de ha antagit helt andra lagar.

Detta öppnar upp den klassiska, kusliga science fiction-möjligheten att varje person har många ”versioner” av sig själv i vart och ett av dessa liknande universum. Det anses vidare att dessa universum ibland kan vara sammankopplade och vid andra tillfällen separerade, vilket ibland gör det omöjligt att göra resor mellan dem. Hur det än är så vet NASA att man trampar in på ett svårt område, speciellt när det gäller vilka av dessa teorier som ska framställas som verkliga och vilka som helt enkelt är imaginära.

Fyra teorier om multiversum

Enligt en studie som publicerats i The Scientific American har för närvarande fyra teorier om flera dimensioner lagts fram (även kallade multiversum).

  • Nivå I eller bubblor: här antas att antalet möjliga universa är lika många som bubblor med en viss diameter som kan existera. Eftersom volymen för varje bubbla är ändlig leder det till slutsatsen att varje enskilt universum upprepas i alla sina möjliga varianter.
  • Nivå II eller öppna multiversum: dessa universa skulle vara separerade från varandra genom en tom rymd. Denna tomma rymd skulle expandera snabbare än det kunde vara möjligt att färdas igenom. De skulle dessutom ha olika grundläggande tillstånd liksom olika grundläggande fysiska konstanter.
  • Nivå III eller tolkningen av många världar: när en kvantfunktion kollapsar i dessa universa öppnar universumet självt upp till så många ”versioner” som det är nödvändigt för att inse alla möjliga resultat.
  • Nivå IV eller den senaste samlade teorin: universa med andra matematiska strukturer som leder till fundamentala olikheter i de fysiska lagarna.

Globala medvetandet har fysiska effekter

Det gyllene snittet: universums hemliga kod

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri