Andningens gränslösa kraft, del 2


I den första artikeln om andningens kraft diskuterade jag hur man andas rätt eller naturligt och skillnaden mellan att andas med magen och med bröstet. Här fortsätter jag med att förklara vetenskapen bakom andning.

I sin oändligt avancerade teknologiska genialitet tappar ibland den västerländska medicinen kontakten med enkla koncept och tekniker som kan ha djupa effekter på hälsan. Andningen är ett sådant exempel. Ändå har vi västerländsk fysiologi att tacka för möjligheten den ger mig att nedan beskriva denna kraftfulla process.

Men först en liten utvikning för en överblick av andningens fysiologi och nervsystemet.

Det autonoma nervsystemet (icke-viljestyrt, övers anm). Enligt den västerländska medicinens begrepp om världen är det autonoma nervsystemet kontrollcentrat för kroppsliga funktioner. Det här nervsystemet består av de sympatiska och parasympatiska systemen. Dessa två arbetar i motsats till varandra, och kompletterar varandra. När det sympatiska nervsystemet är på, är det parasympatiska av och tvärtom.

Vad gör då det sympatiska nervsystemet? Det här är nervsystemet för ”fly eller fäkta”. Det är ett fantastiskt system och det tjänar oss bra när vi behöver vara fysiskt aktiva, springa runt kvarteret, vara försiktig i vårt tänkande eller vara mentalt eller fysiskt fokuserade.

Till exempel skickar det blod och nervimpulser till musklerna när vi behöver springa. Det gör att hjärtat slår fortare, blodtrycket ökar, liksom andningsfrekvensen. Alla dessa funktioner är nödvändiga för att springa runt det där kvarteret. Dessutom hämmar det matsmältningen, avslappningen och sömnen och det kan hämma det sexuella.

Vad gör det parasympatiska nervsystemet? Det parasympatiska systemet aktiverar de ”vegetativa funktionerna” det vill säga; matsmältning, sömn, avslappning och vissa aspekter av hur det sexuella fungerar. När parasympatiska systemet är aktivt sänks blodtrycket liksom hjärt- och andningsfrekvensen. Kroppens naturliga återställande och självläkande mekanismer engageras när det parasympatiska systemet är verksamt

Att andas med magen eller bröstet har omedelbara effekter på hälsan. Hur vi startar andningen har omedelbara effekter på hälsan. Om vi börjar andas med bröstet, istället för med magen, så sätts det sympatiska nervsystemet igång.

Om vi börjar andas med magen, att andas så som jag beskrev det i del 1, så engageras det parasympatiska nervsystemet. Effekterna av dessa nervsystem är ögonblickliga med tanke på de fysiologiska mekanismernas egenskaper som är involverade.

I del 3 och 4 kommer jag att återkomma till kopplingen mellan andning och känslor samt förklara hur andning med bröstet kan orsaka och förvärra sjukdom. Jag kommer också att berätta om fördelarna med att andas med magen och att ge tips på hur man kan öva på att andas med magen.

Patricia Muehsam är musiker, skribent och läkare i New York City. Hon kan kontaktas på e-postadressen: transformationalmedicine@gmail.com

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30788/