Andningens gränslösa kraft, del 1
Bebisar andas med magen, vilket associeras med bättre hälsa än genom att andas med bröstet. (Foto: Louise McCoy/The Epoch Times)


I den här serien på fyra delar kommer jag att diskutera andningens gränslösa kraft: vad uråldrig visdom lär oss och vad modern vetenskap har bekräftat.

Andning är det mest bortglömda, enklaste och lättillgängliga redskap vi har för att förbättra vårt hälsotillstånd för kropp och sinne. Det finns en direkt koppling mellan andning och hälsa. Att andas på fel sätt kan orsaka eller försvåra alla slags sjukdomar och hälsotillstånd. Att lära sig andas på rätt sätt kan ha omedelbara och djupgående effekter på mentala, känslomässiga och fysiska tillstånd av obalans eller sjukdom och göra det möjligt för din kropp och ditt sinne att vara i ett optimalt tillstånd för läkning.

Konceptet andning, liktydigt med liv, är en essentiell grundsats i läketraditioner världen över. “Qi” betraktas som livskraften i traditionell kinesisk medicin, liksom “prana” inom Ayurveda.

I del 1, kommer jag att gå igenom hur man andas på rätt sätt, skillnaden mellan att andas med magen och med bröstet och vetenskapen bakom andning.

Våra första upplevelser av andning var de mest naturliga: Rätt sätt att andas på är den medfödda andningen. Hos spädbarn är andningen naturlig, spontan och okonstlad. Spädbarn andas naturligt med magen. Om du ser på hur en bebis andas, kommer du att se hur hans eller hennes mage blir större vid inandning. 

Som barn, allteftersom vi blir medvetna om och uppmärksamma på oss själva, kan vi tappa det här naturliga och spontana sättet att andas på. Många av oss har glömt hur man andas med magen som vi gjorde när vi var spädbarn och har för vana att andas med bröstet och att hålla in magen.

Samhälle och kultur påverkar också hur vi andas. Män och kvinnor får subtila signaler om nödvändigheten av en platt mage, av att stå rak och att föra fram bröstet. På så vis förhindras vårt naturliga, medfödda sätt att andas med magen. 

Känslomässiga tillstånd kan också påverka andningen. Rädsla, oro, ilska och andra stressande känslor kan undermedvetet aktivera andning med bröstet, förhindra andning med magen och till och med få oss att hålla andan eller sluta andas för en stund.

När man andas med magen låter man helt enkelt magen vidga sig vid inandning, till skillnad från när man andas in med bröstet. Bröstet kan höjas en bit men det mesta av andetaget kommer från att släppa ut magen. Genom att släppa ut magen vid inandning gör vi utrymme för lungorna att utvidga sig mer till fullo. Inälvorna flyttar sig och ger utrymme för lungorna.

Att andas med magen kallas ibland också för att andas med diafragman. Egentligen andas man inte med diafragman, men det kan liknas vid att svänga en dörr som rör sig nedåt för att ge mer utrymme för lungorna att expandera när vi släpper ut magen vid inandning.

I del 2-4 kommer jag att förklara kopplingen mellan andning och känslor, vetenskapen bakom andning, hur andning med bröstet kan orsaka och försvåra sjukdom och fördelar med att andas med magen. Jag kommer också att ge tips på hur man kan träna på att andas med magen.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30474/

Referenser:
The Science of Breath. Swami Rama; Rudolph Ballentine, M.D.; Alan Hymes, M.D. The Himalayan Institute Press, Honesdale, Pa. 1998.

Patricia Muehsam är läkare, musiker och skribent och kommer från New York City. Hennes e-mailadress är: transformationalmedicine@gmail.com