Analys: Royal tog inte in på Sarkozy
Socialistkandidaten Segolene Royal och högerns kandidat Nicolas Sarkozy möts i den TV-sända franska presidentdebatten. (Foto: Thomas Coex/Eric Feferberg—AFP/Getty Images)


Idag avgörs det franska presidentvalet och resultatet väntas vara klart i kväll. Nedan följer en analys av en tv-sänd valdebatt.

Tanken var att det skulle blir den franska presidentvalskampanjens höjdpunkt: två och en halv timmes debatt mellan Nicolas Sarkozy och Segolene Royal, direktsänd på alla stora franska TV-kanaler. När debatten startade klockan 21 var Paris gator ovanligt tysta för att vara i maj, då fler än 20 miljoner människor knäppte på TV:n för att se kandidaterna.

För Segolene Royal var detta möte med Sarkozy sannolikt hennes sista chans att övertyga tveksamma väljare om att rösta på henne, och med det minska gapet till Sarkozy.

Formell Sarkozy debatterar en nervös Royal

Sarkozy som var klädd i konservativ blå kostym, ljusblå skjorta och blå slips, framstod som mycket formell och respektfull inför sin motståndare, samtidigt som Royal i svart kavaj och ledigt knäppt vit blus, verkade spänd och upprepade gånger bläddrade igenom sina anteckningar.

Medan Sarkozys program var sammanhängande, noggrant presenterat, hela tiden förankrat i internationella framgångshistorier och enkelt förklarat, förblev Royal oklar över vilken metod hon skulle använda för att stimulera den avstannande franska ekonomin och minska arbetslösheten.

De få gånger som Royal försökte beskriva de konkreta metoder hon som president skulle anta – till exempel stora investeringar i forskning, minskad byråkrati samt förbättring av offentliga tjänster – täckte hon i en och samma mening tre ämnen på en gång och hoppade från ämne till ämne utan avbrott, vilket gjorde det svårt för tittarna att följa med i hennes tankegångar.


Nicolas Sarkozy verkade fokuserad och väl förberedd under debatten med Royal. (Foto: AFP/Getty Images)

Nicolas Sarkozy verkade fokuserad och väl förberedd under debatten med Royal. (Foto: AFP/Getty Images)

Sarkozy slår ut Royal i ekonomi

Skillnaden mellan de två kandidaterna blev än mer synbar när medlarna bad kandidaterna att uttrycka sina sätt att se på frågor som hälsa, pension och social säkerhet: istället för att svara på frågorna, spenderade Royal mer än tio minuter på att strida mot de punkter som Sarkozy nämnt gällande anställningsfrågor.

Sarkozy förblev, när det var hans tur, fokuserad och klar, och gick återigen från internationella referenser till dagliga detaljer såsom små ersättningsplaner för tandimplantat och glasögon. Denne högerkandidat förklarade också systematiskt hur mycket var och en av hans föreslagna sociala åtgärder skulle kosta samt hur kostnaderna skulle gå ihop. Varje gång han utmanade Royal gällande åtgärdskostnader, blev socialistkandidaten antingen ovillig eller oförmögen att svara.

Royal toppar Sarkozy i mänskliga frågor

När det kom till miljöfrågor visade Royal ett mer aktivt engagemang för hållbar utveckling och förnybar energi än Sarkozy. Royal betonade att hon har stöd från de flesta miljörörelserna. En av de få punkter där Royal tog poäng var när hon tvingade Sarkozy erkänna att han inte visste hur mycket av den franska elektriciteten som produceras av kärnkraftverk. Sarkozy sade 50 procent och den verkliga siffran är 78 procent.

För att kontra meddelade Sarkozy att han skulle införa en skatt på gods importerat från länder som inte respekterade Kyotoprotokollet.

Royal gjorde bra ifrån sig på ytterligare en punkt i debatten. Med tårar i ögonen utmanade Royal uppriktigheten i Sarkozys motstånd till att integrera handikappade barn i den vanliga skolan.

– Politisk omoral har gränser, sa Royal.

Sarkozys regering har, enligt Royal, medvetet blockerat denna integration i många år. Vid detta skede i debatten, när känslorna tog överhand över den torra, tekniska debatten som Sarkozy i två timmar dominerat, visade Royal sin styrka.

Sarkozys svar övertygade – om än tekniskt perfekt – inte publikens hjärtan.

Royals intresse i humanitet framför teknik visades klart när Royal, under ett utbyte om internationell policy, sade att hon stödjer diskussionerna om bojkott av de kommande Olympiska spelen i Peking. Hon påminde publiken om att hon arbetat för frigivning av kinesiska samvetsfångar och tryck på för frigivandet människorättsadvokaten Gao Zhisheng.

Sarkozy, å andra sidan är emot att sätta någon som helst press på den kinesiska regimen för att få den att förbättra sina mänskliga rättigheter.


Segolene Royal (R) får en sista-minuten-coaching av kabinettchefen Camille Putois innan starten på debatten med Nicolas Sarkozy. (Foto: Thomas Coex/AFP/Getty Images)

Segolene Royal (R) får en sista-minuten-coaching av kabinettchefen Camille Putois innan starten på debatten med Nicolas Sarkozy. (Foto: Thomas Coex/AFP/Getty Images)

Teknokraten vinner debatten mot humanisten

Analytiker hade tippat att Royal skulle försöka rubba Sarkozys stabilitet för att väcka en aggressiv reaktion, vilken skulle underblåsa tankarna om att han har en obalanserad och våldsam personlighet.

Under debatten var det Royal som verkade vara ur gängorna och oförmögen att fokusera, förutom vid diskussionen om utbildning och miljö, som är hennes två favoritämnen. Hennes kärlek till Frankrikes folk och till livet i allmänhet var tydlig; hennes metoder att hjälpa till var det inte.

Å sin sida verkade Sarkozy vara i kontroll av sig och sina ämnen. Trots att han då och då verkade mer intresserad av politik än av människor, uppnådde han lätt sitt mål att peka ut Royals brist på erfarenhet och politiska visioner.

Debatten tycktes visa upp Sarkozys framsida och Royals baksida. Baserat på debatten ser det ut som om Royal behöver få till ett mirakel för att gå om Sarkozy och nå presidentposten.

Den avgörande ronden i det franska presidentvalet äger rum idag, och de slutgiltiga resultaten redovisas förmodligen i kväll.

Översatt från engelsk version.