Analog film ger äkta filmkänsla
Franska regissören Claude Lelouch, här med analog filmkamera 2010, på sitt kontor "club 13". (Foto: AFP/Eric Feferberg)


De professionella digitala filmkamerorna används alltmer för inspelning av kommersiell film. Flera aktuella storfilmer som”The Hobbit” och ”Spiderman” kommer att spelas in digitalt. Snart finns det heller inga analoga projektorer kvar på biograferna.

Visst har digitalkamerorna flera fördelar: de är lätthanterliga, billigare och det är smidigare att redigera och materialet är generellt lättare att hantera.

Även om den digitala tekniken har flera fördelar, undrar jag hur det här påverkar den klassiska levande filmkänslan vi så länge har varit vana att se med analog teknik.

Flera filmare som filmar digitalt anser att analog film fortfarande är oslagbar vad det gäller den analoga klassiska filmkänslan.

Det finns flera ingredienser som gör att film ser ut som den gör.

Jag pratade med Roland Sterner, fotograf och filmtekniskt ansvarig på Dramatiska institutet i Stockholm, för att reda ut vad som ger den klassiska filmlooken.

– För att ge den ultimata filmkänslan ska det vara filmat med film och uppspelat på film i analog projektor, sade han.

Han anser också att med dagens digitala filmteknik blir bilden plattare och bilden lever mindre än med analog film.

– Ett sätt att behålla filmkänslan är att man överför det digitalt inspelade materialet på analog film för att sedan spela upp det med projektor på bioduk. Filmer som är inspelade på detta sätt är bland annat Apan, Prinsessa, Darling, Johan Falk, menar han.

En av anledningarna till att analog film är mer levande och ger djupare bilder är att i en film byter kornen (kornbilden) på filmskiktet plats på varje bild (24, 25 bilder per sekund) och detta skapar en mer levande känsla så bilderna inte blir statiska.

– Vid en direkt jämförelse kan man se att helt släta och jämt färgade ytor filmade med analog film får en struktur jämfört med den digitala mer plastiga känslan  av samma ytor, säger Roland Sterner.

– En annan anledning kan vara att man bättre kan begränsa kontrastomfånget i efterhand med film, alltså kan du hitta strukturer i ljusa utfrätta partier, något som som är svårare digitalt. Det sägs att de nya digitala kamerorna (t ex Arris Alexa och RED MX) praktiskt taget ska ha samma kontrastomgång som film, något som återstår att se, avslutar Roland Sterner.