Amning minskar risken för övervikt hos barnet
Forskning visar att bröstmjölken har en rad hälsofördelar för barnen. Den minskar risken för infektioner, astma, magproblem, hudallergier, diabetes och plötslig spädbarnsdöd.(Foto: AFP/Jaime Reina)


Det är väl känt att amning har goda hälsofördelar för såväl mamman som barnet. Nu bekräftar en ny studie att barn som ammas helt under de första fyra till sex månaderna löper minskad risk att bli överviktiga än barn som ammas delvis eller inte alls.

Amning erbjuder både mamman och barnet en fin stund av närhet. Mjölken finns där lättillgängligt för barnet, hygieniskt förpackad och näringsmässigt anpassad. Barnet kan själv bestämma hur mycket det behöver och ta igen sig en stund utan att mjölken kallnar.

Forskare från Sahlgrenska akademin, som studerar faktorer kopplade till övervikt, har sett att barn som ammas helt under sina fyra till sex första månader löper 25 procents mindre risk att bli överviktiga än barn som ammas delvis eller inte ammas alls.

Studien ingår
i ett forskningsprojekt kallat Idefics där man studerar övervikt hos barn i åtta olika europeiska länder.

I ett pressmeddelande förklarar man att tidigare studier om amningens samband med övervikt har visat motstridiga resultat men nu har man tagit fasta på faktorer som spelar stor roll när det gäller risken för övervikt, till exempel födelsevikt, hushållens inkomster, moderns utbildning och föräldrarnas födelseland.

Den aktuella studien ska alltså ha hög trovärdighet och enligt Monica Hunsberger, en av forskarna bakom studien, är det just självregleringen som verkar vara en viktig mekanism.

– Att barn i spädbarnsåldern själva kan reglera när de ska äta och hur mycket tycks påverka risken för övervikt senare i livet, säger hon.

Amningstiden spelar en viktig roll, fyra till sex månaders amning gav den positiva effekten. Vid kortare eller längre tid sågs inte samma effekt.

Om föräldraledighetens tid har betydelse för amningstiden är också en fråga som forskarna tittat på.
Länder som Estland, Sverige, Ungern och Tyskland har den längsta statligt subventionerade föräldraledigheten (13-24 månader) och där ammades mellan 37 och 65 procent av barnen i fyra till sex månader.

–I Belgien, där man erbjuder föräldraledighet i max fyra månader, finner vi att 46 procent av spädbarnen inte blir ammade överhuvudtaget. Kanske är det så att en mer generös föräldraledighet avspeglas i mödrarnas amning, säger Monica Hunsberger.

Artikeln Infant Feeding Practices and Prevalence of Obesity in Eight European Countries –  the Idefics study – kommer att publiceras senare i vår.