Amning minskar risken för bröstcancer
Den här mamman minskar sin risk att få bröstcancer. (Foto: Photos.com)


Amning ger oavsett mammans ålder ett brett skydd mot alla former av bröstcancer.

Forskare inom medicin och epidemiologer har länge noterat ett samband mellan ökad risk för bröstcancer och kvinnor som föder första barnet sent i livet. De har också funnit att kvinnor som har många barn och kvinnor som föder sitt första barn vid ung ålder verkar vara skyddade mot bröstcancer. Men det starkaste skyddet verkar komma från amningen.

Det finns olika typer av bröstcancer. Vissa tumörer har receptorer som reagerar på hormoner och det finns nu flera läkemedel som ganska effektivt behandlar dessa så kallade ”receptorpositiva tumörer”. Receptornegativa tumörer reagerar inte på hormoner och det finns därför färre behandlingsmöjligheter för den här cancertypen.

Enligt Giske Ursin, epidemiolog och forskare i bröstcancer på University of Southern California, verkar de receptornegativa tumörerna oftare uppstå hos de äldre förstföderskorna. ”Vi fann en mer än dubbelt så stor risk för receptornegativa tumörer hos de som födde för första gången efter 25 års ålder. Det är förstås ett bekymmer att denna ökade risk för de mer ovanliga bröstcancerformerna har en sämre prognos.”

Ursin var intresserad av att se om kvinnor som födde sitt första barn efter 25 års ålder fick något skydd mot bröstcancer genom amningen. Därför tittade hon på data som samlats hos en stor grupp av kvinnors reproduktiva erfarenheter. Ursin jämförde informationen från omkring 9000 kvinnor och fann att det hade ingen betydelse oavsett vid vilken ålder kvinnan var när hon fick sitt första barn – om hon ammade fick hon en mindre risk att drabbas av alla slags bröstcancerformer.

Ursin säger att hennes fynd definitivt är ett ytterligare argument för vikten av amning.

– Slutresultatet av vår studie är att amning ger ett brett skydd mot bröstcancer hos alla kvinnor, även hos kvinnor som blir gravida senare i livet. Hon tillägger att det är en viktig sak att tänka på eftersom dessa kvinnor inte har fördelen med skyddet från en tidig graviditet.

Forskarna vet inte exakt varför amning skyddar mot bröstcancer.
– Det vore mycket bra om vi kunde förstå hur amning fungerar och hur den skyddar mot tumörer som reagerar på hormoner, säger Ursin och poängterar att den informationen kunde hjälpa forskare att utveckla förebyggande kurer mot båda formerna av tumörer.

Ursin presenterade nyligen sin forskning vid det årliga mötet för den amerikanska föreningen för cancerforskning, American Association for Cancer Research.