Amning bra för både mamma och barn
Amning har många goda hälsoeffekter både för mamman och barnet. Bilden visar ett evenemang från Manilla i Filippinerna 2008, som hölls för att informera kvinnorna om fördelarna med amning. Eventet skedde i samband med melaminskandalen i Kina (Foto: Jay Directo/AFP)


Mammor som ammar sina barn löper mindre risk att utveckla hjärtsjukdom som har koppling till det metabola syndromet, rapporterar man på onlinetidningen Health News. De nya rönen kommer från en studie som även publicerats i tidskriften Diabetes.

Vi har sedan en lång tid känt till flera fördelar med amning för både mamman och barnet. Nu har det också visat sig att amning sänker risken att utveckla det metabola syndromet, som är ett samlingsnamn för riskfaktorer som kan leda till diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, såsom hjärtinfarkt och stroke; sjukdomar som ökar världen över och har ett samband med övervikt och diabetes.

Forskaren och epidemiologen Erica P. Gunderson, i Kaiser Permanente Division of Research i Oakland, Kalifornien, och hennes kollegor fann att kvinnor som inte hade haft graviditetsdiabetes, minskade risken att utveckla det metabola syndromet med 39 procent när de ammade mellan en till fem månader. Kvinnor med graviditetsdiabetes som ammade sina barn, minskade risken att få syndromet med 44 procent.

Studien visade att ju längre tid mamman fortsätter att amma, desto bättre var det för hälsan på lång sikt. Ammade man längre än nio månader minskade risken för det metabola syndromet med omkring 86 procent för kvinnor med graviditetsdiabetes, medan för kvinnor utan graviditetsdiabetes, minskade risken med 56 procent.

– Amning har goda hälsofördelar för kvinnorna såväl som för barnen. Amning kan skydda kvinnor mot hjärtsjukdomar och diabetes i framtiden, säger Erica P.Gundeerson till Health News.

Det amerikanska departementet för hälsa, (US Department of Health and Human Services) har visat att amning kan minska risken att utveckla typ 2-diabetes, bröstcancer, äggstockscancer och förlossningsdepression. För barnen har amning många hälsofördelar: minskad risk för respiratoriska sjukdomar (sjukdomar som påverkar andningen), astma, öroninfektioner, magproblem, hudallergier, samt en minskad risk för diabetes och plötslig spädbarnsdöd.

Enligt American Heart Association, orsakas det metabola syndromet av övervikt i kombination med fysisk inaktivitet och vissa genetiska faktorer. Syndromet kännetecknas av förekomsten av en samling riskfaktorer för hjärtat såsom bukfetma, rubbningar av blodfetter (låga nivåer av HDL, (bra) kolesterol, höga nivåer av LDL (dåliga) kolesterolet och höga triglycerider), insulinresistens eller glukosintolerans, högt blodtryck, en tendens till att blodet koagulerar lättare, och även tecken på inflammation.

Under studien följde forskarna cirka 1400 kvinnor som aldrig tidigare varit gravida, och ingen av dem hade det metabola syndromet. Deltagarna undersöktes första gången 1985 och sedan gjordes uppföljande undersökningar 7, 10, 15 och 20 år efter det att studien startade.

Sammanlagt 704 av de deltagande kvinnorna födde barn under studieperioden. Av dessa utvecklade 84 graviditetsdiabetes. Under de år som studien pågick utvecklade totalt 120 kvinnor ett metabolt syndrom. Deras genomsnittliga amningstid var 2,6 månader. De kvinnor som inte utvecklade ett metabolt syndrom hade ammat i genomsnitt sju månader.

– Vi fann att amningen har en mycket stark skyddande effekt, och ju längre tid man ammar desto mer minskar risken (för det metabola syndromet), kommenterar Gunderson.

Orsaker till amningens skyddande effekten, tror hon beror på att ”graviditet kan ge vissa negativa effekter på vissa av dessa riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, och amning kan kompensera en del av dessa effekter”.

Forskaren tror också att amning kan ge en snabbbare viktnedgång efter förlossningen, men tror att det bara är ”en del av förklaringen”. En annan förklaring kan vara att amning kan minska kvinnans bukfetma, vilket är förenat med risken att utveckla typ 2 diabetes. Amning hjälper också till i ämnesomsättningen av blodsockret, vilket sänker insulinnivåerna.

Gunderson drar slutsatsen att kvinnor som vill minska risken att utveckla det metabola syndromet bör äta hälsosamt, motionera regelbundet och överväga att amma om de väljer att skaffa barn. ”Amning är potentiellt något som är fördelaktigt för din egen hälsa.”

Fördelar med amning

För barnet:

Barnet får trygghet i mammans famn. Barnet kan själv bestämma när det är hungrigt och mätt. Mammans mjölk är anpassad för just hennes barn. Forskning visar bland annat att bröstmjölken minskar risken för vanliga infektioner, som öroninflammationer, luftvägsinfektioner, diarréer, urinvägsinfektioner. Skyddet kvarstår flera år efter avslutad amning och det gäller även vid delamning. Ett barn som ammas löper mindre risk att bli överviktig som vuxen.

För mamman:

Den ger snabbare återhämtning efter förlossningen. Den hjälper livmodern att dra ihop sig och minskar på så sätt blödningar. Den ger mamman möjlighet till vila och avslappning samtidigt som barnet får mat, trygghet och lugn. Hon kan i lugn och ro få tillfälle att njuta av barnets närhet – speciellt när hon blivit en lite vanare ”ammare”, vilket kan ta upp till 2 månader. Den påskyndar viktminskning hos mamman förutsatt att hon inte ”äter för två”. Studier visar att viktminskningen blir störst om du fortsätter att amma helt utan tillägg mellan 4-6:e månaden efter barnets födelse. Ger skydd mot bröstcancer och äggstockscancer. Mjölken är alltid hygieniskt förpackad, har rätt temperatur och finns alltid till hands, enkelt, billigt och mycket miljövänligt!

Källa: Karolinska institutet