Amnesty vill rädda Gao Zhisheng
Det är ännu oklart exakt vilka omständigheter som nu omger fängslade Gao Zhisheng. (Foto: Epoch Times)


Rädda advokat Gao Zhisheng! Amnesty uppmanar nu sina medlemmar och allmänheten att stödja blixtaktionen för att frige den kinesiske människorättsadvokaten Gao Zhisheng vars uppehållsort varit okänd sedan den 22 september i år.

Försvinnandet tros hänga samman med det brev som Gao skickade till amerikanska myndigheter den 13 september. I brevet beskriver han hur situationen för de mänskliga rättigheterna i landet har försämrats och att han i ljuset av detta inte kan stödja Kinas arrangerande av OS 2008.

Det är ännu oklart exakt vilka omständigheter som nu omger Gao. Det man misstänker är att han förts bort av statens säkerhetsbyrå, men kinesiska myndigheter har ännu inte gjort några officiella uttalanden kring bortförandet.

– Vi är såklart oroliga över hans situation, han har ju varit fängslad förut, säger Elisabeth Löfgren, pressektererare på Amnesty i Stockholm.

Enligt en människorättsaktivist från Peking, Qi Zhiyong, samlades omkring tio civilklädda poliser och flera polisfordon utanför Gaos hem den 22 september. Ingen har emellertid bevittnat själva bortförandet. Upprepade försök att nå Gaos hustru har misslyckats, vilket tyder på att hon inte kan prata fritt på telefon.

Amnesty uppmanar nu allmänheten att genom brev, e-post och fax direkt vända sig till några av de högsta kinesiska ledarna för att kräva Gaos frihet. Även påtryckningar mot de kinesiska ambassaderna ingår i aktionen.

– Hur mycket de kinesiska myndigheterna lyssnar är svårt att bedöma. Det handlar om hur mycket tryck vi kan åstadkomma utifrån och om hur media tar upp saken. Just nu finns ett stort Kina-intresse bland svenska journalister och medvetenheten är hög, säger Elisabeth Löfgren.

Organisationen CIPFG (Coalition for investigation the persecution of Falun Gong in China), i vilken Gao Zhisheng själv är medlem, har efter Gaos försvinnande också startat en aktion för att uppmärksamma fallet. Vid CIPFG:s aktuella kampanj, Fackelstafetten för de mänskliga rättigheterna, har man lagt till frågan om Gao och uppmanar allmänheten att bära ett gult band för att visa sitt stöd samt kräva att de kinesiska myndigheterna omedelbart släpper advokaten.

[Gaos brev till den amerikanska kongressen på engelska]

Mer information om stödaktionen finns på Amnestys webbsajt:

http://www2.amnesty.se/uaonnet.nsf/senastezope/804C2D3DAEF4D4BEC12573670030CFC1?opendocument

Mer information från CIPFG:

http://www.humanrightstorch.org/newslink/CIPFGstatement_9_24.htm