Amnesty varnar internationella läkemedelsföretag för Kinas organtransplantationsindustri (video)


Kinas växande organtransplantationsindustri har dragit till sig uppmärksamhet från utländska läkemedelsföretag som specialiserar sig på transplantationsmediciner.

En representant för Amnesty säger emellertid att de här företagen borde fundera på mer än bara affärer när de involverar sig i Kina eftersom det förekommer olaglig verksamhet där.

Det ät Danièle Gosteli från Schweiziska Amnesty som uttalade sig i frågan.

– GIvetvis kommer det ha en mycket skadlig inverkan på ett företags rykte om man medvetet deltar trots kunskaperna om organhandel.

Företag som Schweiziska Roche, som marknadsför sina transplantationsmediciner i Kina har fått kritik från människorättskämpar för att man inte bryr sig om de brott mot etiska regler som sker under den kinesiska regimen.

Enligt officiell statistik genomförs omkring 10 000 organtransplantationer i Kina varje år och 65% av dem beräknas komma från avrättade fångar, vanligen utan bevis på att de samtyckt.

En pågående undersökning
som genomförs av människorättsadvokater pekar också på att källan till organen är levande Falun Gong-utövare som fängslats för sin tro. Deras organ tas ut medan de fortfarande lever och säljs till transplantationspatienter. 

Danièle Gosteli säger att den här hanteringen borde vara ett problem för läkemedelsföretag.

– Dessa företag kan inte garantera källan för de organ som patienterna får.

Gosteli säger att internationella företag borde pressa den kinesiska regimen att göra det möjligt att se varifrån organen kommer.

– Det finns tillfällen då man måste ha en högre standard än att bara se till företagskonkurrens när det gäller människorättskränkningar.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43574/