Amnesty ställer krav om Tibetsituation
Tibetanska munkar och nunnor i exil tillsammans med supporters hade en ljusvaka vilken ingick som en del i en demonstration mot Kina. Huvudstaden i Nepal, Kathmandu, har nästan haft dagliga demonstrationer sedan den 14 mars, men de blir avbrutna av säkerhetsstyrkorna hela tiden. 140 liv har gått till spillo uppger en tibetansk källa i Indien. (Foto: AFP Photo/Prakash Mathema)


När FN:s råd för mänskliga rättigheter samlades i Genève i tisdags, höll Amnesty ett tal om situationen i Tibet och att FN nu måste sätta upp Tibetfrågan på agendan.

De uppmanade FN att sätta upp situationen i Tibet på dagordningen och likaså krävdes att de kinesiska myndigheterna ska släppa de demonstranter som inte använt våld och att de som har begått våld ska behandlas korrekt.

Därutöver vill Amnesty att FN tar upp frågan om de allvarliga människorättskränkningar som pågått länge och också tibetanernas upplevelse av att de inte får ta del av den ekonomiska utvecklingen.

Protesterna i Tibet och i närliggande områden började fredligt men de kinesiska säkerhetsstyrkorna slog i alla fall ner demonstranterna. En del av protesterna urartade med våldsamheter där personer och egendom skadades, en del människor dödades. Amnesty fördömer attackerna eftersom de upplever att de gjordes för att skada med kraftigt övervåld, skottlossning och godtyckliga gripanden.

Amnesty vet sedan länge att Kina inte alls tillåter människorättsobservatörer att besöka landet och nu är Tibet stängt för journalister. Detta gör att Amnesty är oroat över de fängslade demonstranternas situation med tanke på att säkerhetsstyrkorna använder tortyr och annan misshandel.

Amnesty uppmanar nu de kinesiska myndigheterna:

– att släppa alla fredliga demonstranter.

– att respektera alla människors rätt till yttrande-, förenings- och mötesfrihet.

– att avstå från att använda övervåld i ingripanden för att upprätthålla ordning och stoppa skadegörelse.

– att offentliggöra namnen på de personer som gripits och ge garantier för att de inte utsätts för misshandel eller annan dålig behandling.

– att tillåta en oberoende FN-utredning av människorättssituationen i Tibet.

– att ge journalister och andra oberoende observatörer tillträde till Tibet och närliggande områden.