Amnesty på Kulturkalaset i Göteborg
Moheb Nayeri från Amnesty i Göteborg deltog i Amnestys kampanj mot MR-brotten i Kina. (Foto: Epoch Times/Anders Eriksson)


Amnesty genomför just nu en kampanj i samband med OS i Peking. I Brunnsparken i Göteborg stod de under torsdagen och samlade in namnunderskrifter. De ska senare lämnas till Kinas konsulat. Amnesty ställer följande krav till Kinas regim:

1. Stoppa avrättningarna
2. Rättvisa rättegångar för alla
3. Respektera rättighetsförsvararnas rättigheter
4. Frihet från censur

De hade även en banderoll som förbipasserande fick skriva sitt hjärtas mening på. Man kunde bland annat läsa: ”Mänskliga rättigheter nu!”, ”Fri rösträtt åt alla!”, ”Respekt!”, ”Fritt Tibet”, ”Stoppa förföljelsen av Falun Gong!”.