Amnesty kritiserar Kina i samband med Folkkongressen


Kommunistpartiets årliga folkkongress pågår just nu i Peking. Mellan 5 och 14 mars ska partiets högsta delegater besluta i bland annat social och ekonomiska frågor. Något som inte är helt oproblematiskt i en tid när de klyftorna växer i Mittens rike.

 Amnesty international uppmärksammade i går att oroligheterna på den kinesiska landsbygden ökat kraftigt de senaste åren. Bakgrunden är stora sociala skillnader mellan städer och landsbygd.

Polisen har vid flera tillfällen tagit till våld för att slå ner protesterna, och i vissa fall har polisen anlitat lokal gäng som misshandlat demonstranter. ”Dessa övergrepp har sällan utretts och förövarna har inte ställts inför rätta”, skriver Amnesty i en pressnotis.

Enligt känt mönster har för kommunistregimen städat undan misshagliga personer inför Folkkongressen.

Natten den 28 februari greps 400 personer som kommit till Peking för att framföra sina klagomål, när polisen slog till mot flera vandrarhem kring Pekings södra tågstation. Amnesty citerar också en kinesisk tidning som skrivit att 620 000 personer aktiverats som ”säkerhetsarbetare” inför Folkkongressen och att polisen har ökat övervakningen av dissidenter och aktivister.

Utöver de omfattande gripandena har flera tidningar och webbsajter strängts. 24 januari stoppades veckomagasinet Bing Dian och två redaktörer avskedades. 1 mars öppnade tidningen igen, men med hårda restriktioner. En av tidningen journalister blev av med jobbet för att han skrivit om 30 familjer som levde i skogen för att de inte fått ut lön sedan 2002.

Amnesty kräver att den kinesiska regimen ska ”garantera människorättsaktivister rätten att utföra sina lagliga aktiviteter utan risk för hot, fängslanden eller andra kränkningar av mänskliga rättigheter, och att yttrandefriheten respekteras i enlighet med internationell rätt och den kinesiska konstitutionen.”