Amnesty kräver oberoende utredning i Urumqi
Bilden är en Tv-bild från AFP. Hankineser attackarerar en ensam uigurisk man på en gata i Urumqi, Xinjiang den 8 juli. Grupper av hankineser attackerade två muslimska uigurer i separata incidenter i Urumqi under gårdagen enligt AFP reportrar, som bevittnade händelserna. (Foto: Sam Beattie/AFP /AFPTV)


Amnesty International kräver att en korrekt och oberoende utredning omedelbart genomförs i Urumqi, angående uppgifterna om att minst 140 människor dödats under söndagen.

Det rapporteras att fredliga demonstrationer uppstod i Urumqi* på grund av myndigheternas passivitet efter ett våldsamt bråk mellan hundratals uigurer och tusentals hankineser den 26 juni vid en fabrik i Shaoguan i Gungdong-provinsen, vilket resulterade i flera dödade uigurer. Polisen hade enligt uppgift fängslat en man som blivit avskedad från samma fabrik. Den officiella hållningen till våldsamheterna i Guangdong har varit att införa ett totalförbud kring rapporteringen om konflikten, vilket inkluderar instruktioner till internetsajter och diskussionsforum att ta bort all information kring upploppet.

– Tragiska dödsfall har rapporterats och det är viktigt att en oberoende utredning omedelbart tillsätts för att ställa de ansvariga för dödandet inför rätta, säger Roseann Rife på Amnesty Internationals Asienavdelning.

Amnesty kräver att myndigheterna i Kina måste ta hand om de bakomliggande orsakerna till konflikten. Kina uppmanas att skydda fredliga demonstrationer och tillåta inhemsk och utländsk oberoende rapportering kring händelseutvecklingen i området.

– De kinesiska myndigheterna måste ge fullständiga uppgifter kring antalet döda och fängslade. De som fängslats efter att enbart ha använt sina medborgerliga fri- och rättigheter fredligt måste omedelbart friges. En öppen och grundlig undersökning måste genomföras och korrekta rättegångar garanteras. Dessa måste följa internationell standard och dödsstraff får inte utdömas, säger Roseann Rife.

Alltsedan 1980-talet har uigurerna systematiskt utsatts för omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, vilket inkluderar godtyckliga gripanden och fängslanden, häkte i total isolering samt inskränkningar av både religiösa rättigheter och kulturella och sociala rättigheter.

Sedan det gamla Östturkestan blev en provins till Kina med namn Xinjiang, det nya landet, har myndigheterna begränsat användandet av det uiguriska språket, och gjort inskränkningar på religionsfriheten. Inflyttningen av hankineser till området har kraftigt bidragit till att spänningarna mellan de etniska grupperna tilltagit.

Enligt Amnesty International har de kinesiska myndigheterna startat en aggressiv kampanj, som lett till godtyckliga fängslanden av tusentals uigurer, som anklagas för ”terrorism, separatism och religiös extremism”, trots att de enbart fredligt utövat sina mänskliga rättigheter.

Fotnot: Urumqi är huvudstad i Xinjiang i nordöstra Kina, med en befolkning på över 8 miljoner invånare. Den stora majoriteten av befolkningen i Urumqi är hankineser.