Amnesty kräver ansvar av regeringar
Kambodjanske Reach Sambath, chef för Public Affairs hos Internationella domstolen i Kambodja (ECCC: Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia), guidar munkar att delta i rättegången mot Röda khmerernas tidigare fängelsechef, Kaing Guek Eav (Duch) i Phnom Penh den 27 november 2009. (Foto: Tang Chhin Sothy / AFP / Getty Images)


Amnesty International (AI) uppmanade världens regeringar att ”garantera ansvarsskyldighet för sina handlingar” i sin årliga rapport om kränkningar av mänskliga rättigheter i 159 länder. Rapporten publicerades i slutet av maj.

Trots att året är ”en milstolpe för internationell rättvisa” finns det fortfarande miljontals människor som lever i ett ”rättsligt tomrum”, säger AI i sitt pressmeddelande. Tillförordnade generalsekreteraren Claudio Cordone visade i rapportens förord på årets framgångar och misslyckanden beträffande att garantera mänskliga rättigheter. Han tog även upp många utmaningar som världen står inför när det gäller att upprätthålla rättvisa.

Anledningen till att Cordone anser år 2009 vara en ”vattendelare” är det sätt på vilket det internationella samfundet håller dem som bryter mot mänskliga rättigheter ansvariga.

Den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) utfärdade en arresteringsorder mot Sudans president Omar al-Bashir på flera punkter som rörde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. I Asien blev Kaing Guek Eav, en ökänd befälhavare hos Kambodjas Röda khmerer, ställd inför rätta för brott som begåtts för över 30 år sedan.

Dessa åtgärder har sänt en tydlig varning till mäktiga politiker om att de inte är undantagna från rättsskipningen. AI säger: ”Den [rapporten] avslöjar att det är svårare nu för förövarna av de värsta brotten att känna sig säkra på att de ska undkomma rättvisan.”

Människorättsbrott begångna av länders regeringar någon annanstans förblir emellertid olösta. Förra året under konflikten mellan Sri Lankas regeringsstyrkor och de Tamilska tigrarna (LTTE), begicks krigsförbrytelser på båda sidor, men Sri Lankas regering vägrade erkänna sitt ansvar. Trots det stora antalet offer har ingen ställts inför rätta, säger Cordone.

I Kina slog polisen till våldsamt mot fredliga uiguriska demonstranter i Xinjiangs uiguriska autonoma region. När uigurerna protesterade mot den kinesiska regimens diskriminerande lagar, använde polisen tårgas och sköt in i folkmassan. Efter händelsen begränsade myndigheterna journalisternas tillträde och arresterade fredliga demonstranter, och dömde många till döden efter att ha hållit ojusta rättegångar. AI rapporterar också att kommunistregimen fortsätter sin ”svåra och systematiska 10-år långa kampanj” mot utövare av den andliga rörelsen Falun Gong.

Savio Carvalho, chef för AI:s program ‘Fattigdom – en rättighetsfråga’ (Demand Dignity) uppmanar också världen att erkänna fattigdom som en kränkning av mänskliga rättigheter. Statens underlåtenhet att se till människors rätt till mat, bostad och vatten är ett grundläggande förnekande av rätten att leva, sade han.

Carvalho konstaterar att trots framgångarna i arbetet med mänskliga rättigheter i år är det fortfarande en lång väg att gå.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/36317/