Amnesty International kritiserar Kina inför OS


Kina har enligt Amnesty International misslyckats med att förbättra situationen för mänskliga rättigheter. Med endast 677 dagar kvar till OS fortsätter förtryck, fängslanden och tortyr. De kommande Olympiska spelen i Peking har i sig blivit en orsak till ett ökande förtryck i Kina.

– De allvarliga människorättskränkningarna som rapporteras varje dag motsäger de löften som Kinas regering gav i sin kandidatur till OS, sade nyligen Catherine Baber från Amnestys Asienavdelning i England.

Tusentals människor avrättas varje år efter orättvisa rättegångar; människor torteras och fängslas bara för att öppet ha stått upp för mänskliga rättigheter. Myndigheterna fortsätter att trakassera och fängsla journalister och internetanvändare – knappast den “totala mediafrihet” som regeringen har talat om, poängterar Amnesty.

För att städa upp staden inför OS har myndigheterna i Peking beslutat att ett ökade antal lagöverträdelser ska leda till frihetsberövande utan åtal, vilket kallas för ”omskolning genom arbete”. 

Ett exempel på förtrycket är Ye Guozhe, som tvångsvräktes från sin bostad vilken låg i ett område som skulle utvecklas inför OS. Ye Guozhe dömdes till fyra års fängelse i december 2004, efter att ha sökt tillstånd att anordna en demonstration tillsammans med andra offer för tvångsvräkningar. Amnesty anser att Ye Guozhe är en samvetsfånge. Ye Guozhe har utsatts för tortyr under fångenskapen; bland annat har han hängts upp i taket och blivit slagen med elchocksbatonger.

Den nuvarande situationen går helt emot den grundläggande tolkningen av den olympiska andan som har ”bevarandet av den mänskliga värdigheten som sin kärna” anser Amnesty.

– Vi kräver att de kinesiska myndigheterna ska påskynda arbetet med att uppfylla löftena om mänskliga rättigheter, så att det kinesiska folket kan vara stolta över vad deras land har att erbjuda världen år 2008, säger Catherine Baber.

Med knappt två år kvar till OS i Peking, hur mycket förbättringar kan man vänta sig av Kina?

Maria Granefelt som arbetar för Amnestys Kinasamordning i Stockholm hoppas att vi kommer få se större framsteg på människorättsfronten de kommade två åren. Det har hittills talats mycket om förändringar men de har inte införlivats i verkligheten.

– Centralt kan man till exempel skapa förändringar genom lagstiftning, men hur det blir i praktiken är en annan sak. De lagar som skapas centralt kan vara svårt att implementera lokalt ute i landet. Förändringar kan lätt bli bara en slags kosmetika, endast på ytan.

Vad skulle hjälpa Kina till förbättring, har påtryckningar någon effekt?
– Påtryckningar är nog det enda sättet; inte bara från Amnesty International eller andra människorättsorganisationer utan också från EU, FN; olika regeringar och företag. Det är allas vår uppgift att rikta strålkastarna mot Kina, att syna utvecklingen av mänskliga rättigheter och sätta press på Kina så att de efterlever sina löften.

Det behövs också en ökad medvetenhet hos alla människor på gräsrotsnivå, och alla som tänker åka till Kina för Olympiaden.

– Det är otroligt många som inte känner till den verkliga situationen för mänskliga rättigheter i Kina, därför behöver kunskapen föras ut till alla och på det sättet att det berör människor, avslutar Maria Granefelt.

Amnesty har skickat rapporten om Kina till den Internationella Olympiska Kommittén (IOK), som tidigare har lovat att agera om Kina inte i uppfyller sina åtaganden i praktiken. Amnesty uppmanar IOK att använda sitt inflytande gentemot kinesiska myndigheter och agera för individer som utsätts för människorättskränkningar.

Bakgrund: 

Amnesty publicerar regelbundet bedömningar av fyra nyckelområden inom mänskliga rättigheter i Kina under tiden fram till OS 2008. Dessa utgör en kärnpunkt i Amnestys arbete för mänskliga rättigheter i Kina.

Dödsstraff
Omkring 68 brott är belagda med dödsstraff. Även för skattefusk och ficktjuveri kan domen bli dödsstraff.

Korrekta rättegångar, tortyr och frihetsberövande utan åtal
Hundratusentals människor tros sitta i omskolningsläger och andra former av frihetsberövande utan åtal. Dessa fångar riskerar tortyr och misshandel.

Behandling av människorättsaktivister
Fler och fler människor uttrycker sitt missnöje offentligt: under 2005 hölls 87 000 protestaktioner. Människorättsaktivister trakasseras, fängslas och torteras.

Mediafrihet
Hundratals hemsidor från internationella organisationer blockeras av kinesiska myndigheter och ett stort antal kinesiska hemsidor har stängts ned det senaste året. Utländska journalister har blivit frihetsberövade vid minst 38 tillfällen, uppger Beijing’s Foreign Correspondents Club. 

Läs rapporten på websidan:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170462006?open&of=ENG-CHN