Ämne i svamp kan döda prostatacancerceller
Tomater, sojabönor, linfrö, råg, grönt te och granatäpplejuice är några exempel på livsmedel som kanske kan ha en viss skyddande effekt mot cancer. Samtidigt verkar det som om överskott på kött, animaliskt fett och mejeriprodukter kan öka risken för prostatacancer, enligt Cancerfonden.


I framtiden kan att ett svampämne bli ett vapen i behandlingen mot aggressiv prostatacancer. Ett forskarlag vid Lunds universitet har undersökt ämnets funktion och de nya rönen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Biological Chemistry.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och antalet fall har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Hittills har det saknats ett verkningsfullt behandlingsmedel mot de mer aggressiva formerna av prostatacancer.

Nu har medicin- och kemiforskare vid Lunds universitet undersökt ett ämne som kommer från svampen Galiella rufa och kallas galiellalactone.

Ämnet som kan framställas på konstgjord väg har visat sig kunna binda till sig ett speciellt protein som kallas transkriptionsfaktorn STAT-3, ett protein som framför allt är aktivt vid de aggressivare formerna av prostatacancer.

Forskarnas laboratoriestudier har visat att när svampämnet binds till proteinet så dör cancercellen.

– Vi har bland annat upptäckt att bindningen mellan svampämnet och STAT-3 är direkt, utan mellanliggande signaleringskedja. Det kan potentiellt minska risken för biverkningar, berättar Rebecka Hellsten och Nicholas Don-Doncow, forskare respektive doktorand vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

De nya rönen bekräftar forskargruppens tidigare studier som visat på att svampämnet kan rå på de aggressiva prostatacancercellerna.

Nu hoppas forskarna att inom några år kunna testa ämnet på patienter med långt framskriden aggressiv prostatacancer.

–  Vi kan i nuläget inte se några nackdelar med galiellalactone. Vi hoppas att det kan utvecklas till ett nytt behandlingsalternativ, kanske i kombination med andra läkemedel, säger Rebecka Hellsten.