Ämne i broccoli kan behandla prostatacancer
Roderick H. Dashwood, har studerat huruvida en förening som kallas sulforafane, som förekommer naturligt i broccoli, skulle kunna användas för att behandla avancerad prostatacancer. (Foto: Pirjo Svensson/ Epoch Times)


Broccoli pekas ofta ut som ett livsmedel som kan hjälpa till att förebygga cancer, men ett ämne som finns i broccoli och andra korsblommiga grönsaker kan också behandla det.

Roderick H. Dashwood, forskare vid Texas A & M Health Science Center Institute of Biosciences och Technology, har undersökt om ett ämne kallas sulforafan, som förekommer naturligt i broccoli, skulle kunna användas för att behandla avancerad prostatacancer.

I en artikel publicerad i tidskriften Oncogenesis, har Dashwood och hans medarbetare vid Oregon State University detaljerat förklarat hur ett särskilt enzym i prostatacancerceller som kallas SUV39H1 påverkas av exponering för sulforafan.

Korsblommiga grönsaker kan förebygga cancer

"Det finns tydliga tecken på att korsblommiga grönsaker kan hjälpa till att förebygga cancer, säger Dashwood. Denna studie är dock en av de första att visa, att genom att förändra SUV39H1 och histon metyleringsprofiler, kan sulforafan bli ett nytt behandlingsmedel mot avancerad prostatacancer."

Histon metylering innebär små kemiska modifieringar av proteiner som interagerar med DNA och påverkar hur generna uttrycks.

Prostatacancer är en av de vanligaste diagnostiserade cancerformerna i USA, och är den vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen.

Även behandlingar såsom kirurgiskt avlägsnande av prostata, strålbehandling, hormonbehandling, och kemoterapi är initialt effektiva vid behandling av prostatacancer. Cancern sprider sig ofta till andra platser. När detta sker minskar överlevnaden dramatiskt och behandlingsalternativen begränsas.

Krävs mer forskning

Dashwood säger att det krävs ytterligare arbete för att identifiera de speciella undergrupperna av avancerad prostatacancer som skulle vara mottagliga för sulforafan behandling. Och mer forskning behövs för att kontrollera säkerheten av ämnet när den används i högre doser.

En klinisk prövning pågår för närvarande för att testa effektiviteten av sulforafanrika tillskott hos män med hög risk för prostatacancer. Tidiga indikationer tyder på att substansen är säker. Resultat från denna studie kan bidra till att visa säkerheten för högdoserade kosttillskott och lägga grunden till terapeutisk prövning.

Översatt från engelska.