Ämne i betor hämmar depression
Betor, en källa till betain. (Louise Valentine/The Epoch Times)


Nya studier indikerar att betain, en alkaloid från betor, kan öka den naturliga produktionen av hormoner som skapar välbefinnande, stimulans och avslappning. Likaså hjälper den kroppen att återhämta sig från depression. Studier av betainets effekter på levern har dessutom visat att den ökar kapaciteten på leverns avgiftningssystem.

Forskare som undersökt autistiska barns fysiologi har under de senaste tio åren hyllat betainets verkan. Vetenskapsmän som undersökt Downs syndrom har publicerat studier som visar att betain, en aminosyra naturligt förekommande i vissa grönsaker – speciellt betor – är ett förstklassigt antidepressivt medel. Den har bättre effekt än tricykliska antidepressiva medel vid behandling av hyperaktivitet och dålig koncentrationsförmåga hos autistiska barn.

Biverkningarna av de tricykliska antidepressiva läkemedlen är potentiellt katastrofala, menar forskarna i fråga. Därför ersätter betain alltmer traditionella antidepressiva ämnen för behandling av depression och beteendeproblem.

Betain fungerar också som stimuli för produktionen av SAM (S-adenosylmetionin). SAM är en mycket viktig molekyl i kroppen. Dess nivå sjunker med åldern, under allvarliga sjukdomar som cancer och hjärtkärlsjukdomar och vid depression.

Nivån av SAM i blodet har funnits vara direkt relaterad till produktionen av vissa transmittorsubstanser i hjärnan såsom dopamin och serotonin. Dopamin ger känslor av välbefinnande och behag. Serotonin är också en naturlig humörförbättrare och förmår en att distansera sig själv från händelser. Alkaloiden betain stimulerar således kroppen att producera SAM, och därigenom ökar nivån av hormoner kända för välmående och avslappning.

SAM omvandlas i levern till glutation, vilken har en central roll för leverns avgiftningsfunktion. En ny rapport från USA:s hälsodepartement, som sammanställt och analyserat över 40 studier på leverjukdomar, fann att SAM har en leverskyddande effekt som speciellt alkoholmissbrukare är i stort behov av. Betain har dessutom en positiv effekt på metylering – en process där en väteatom (H) byts mot en metylgrupp (CH3), en mekanism i avgiftningen.

Forskning har visat att betain-intag sänker blodets värden av homocystein, en molekyl som i för höga nivåer innebär en ökad risk för hjärtkärlsjukdomar och blodproppar.

Gurkmeja kan förbättra minnet

Chaga – den arktiska sprängtickan som helar

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri