Amerikanskt biståndsorgan tvingas lämna Ryssland
Oppositionsaktivister och anhängare deltar i en protest mot Putin i centrala Moskva, den 15 september, 2012. Putin har anklagat frivilligorganisationer som är verksamma i Ryssland att iscensätta protester mot hans omval. Amerikanskt biståndsorgan för internationell utveckling (USAID) meddelade på tisdagen att man stänger kontoret i Ryssland. (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP / GettyImages)


Det amerikanska biståndsorganet för internationell utveckling (USAID), lägger ner sin verksamhet i Ryssland efter att Moskva anklagat det för inblandning i Rysslands inre angelägenheter.

USAID har arbetat under två decennier i Ryssland efter Sovjetunionens fall och har spenderat tre miljarder dollar i bistånd och program för att främja demokratin.

Men de ryska myndigheterna har blivit misstänksammare mot icke-statliga organisationer som är verksamma i landet, och president Vladimir Putin anklagar dem av att iscensätta protester mot hans omval.

”Karaktären av biståndsorganets arbete … följer inte alltid de uttalade målen för samarbete i bilateralt humanitärt samarbete”, sade Rysslands utrikesdepartement enligt statliga RT.

I juli tecknade Putin en lag som tvingar icke-statliga organisationer, som får medel från utländska regeringar, att registrera sig som ”utländska agenter”, vilket fått människorättsgrupper att kritisera lagen skarpt.

I spåren av Putins omval har Ryssland också slagit ner på grupper av demokratiaktivister och oppositionella och några av dem fängslades och deras hem genomsöktes.

USAID meddelade att de lägger ner sin verksamhet i Ryssland på tisdagen och sade att fastän dess ”fysiska närvaro i Ryssland kommer att upphöra, är vi fast beslutna att stödja demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling av ett mer robust civilt samhälle i Ryssland”, enligt USA:s utrikesdepartementet.

Översatt från engelska.