Amerikanska B-52:or dyker upp i kinesiskt militärträningsspel
I "Ärorikt uppdrag", ett träningsdataspel för Folkets befrielsearmé, riktar en spelare ett raketgevär mot två bombplan av typen B-52. Bilden är en skärmdump från kinesiska statliga Global Times. (Skärmdump/Global Times)


I en artikel med rubriken ”Ett svärd för att hugga av djävlars huvud!” visade kinesiska statliga Global Times en skärmdump med en kinesisk soldat som riktar ett raketgevär mot två B-52:or ovanför honom. Skärmdumpen är från den senaste nivån av ”Ärorikt uppdrag”, som är Folkets befrielsearmés (alltså Kinas armés) träningsdataspel, som äger rum på de omstridda Senkaku-öarna.

De två B-52:orna i himlen är troligen en referens till de två B-52:or som det amerikanska flygvapnet lät flyga över regionen den 26 november efter att Kina hade förklarat ett område av internationellt vatten i Östkinesiska havet som sin luftförsvarszon. Det agerandet hyllades som ett sätt att trotsa den ökande kinesiska aggressionen.

Ärorikt uppdrag kallades först för ”Ärorik revolution” när det släpptes som ett träningsredskap för den kinesiska militären. Det gjordes senare tillgängligt för den kinesiska allmänheten, och är fullt av propaganda för det Kinesiska kommunistpartiet.

Den nivå där spelaren kan styra kinesiska militärer i strid mot japanerna på Senkaku-öarna kom ut i juli, men scenen med de två B-52:orna verkar vara ett tillägg som kommit nyligen. De två planen är inte heller de första som representerar amerikanska styrkor i spelet. Från det att den första versionen släpptes har det innehållit fiendesoldater med uniformer och fordon från USA och dess allierade.

I artikeln i Global Times förklaras ivrigt det virtuella träningsuppdraget i detalj. Det börjar med en verbal scen där den japanska invasionen av Kina under andra världskriget återberättas, och därifrån drar man paralleller till dispyten om Senkaku-öarna.

Översatt från kinesiska står att i ”solnedgången, på den vackra och livfulla stranden, åtrådde giriga japaner denna bit av paradiset” och ”försöker plundra vårt dyrbara kulturarv”.

Därefter förklaras kort spelarens roll i spelet, där man ska försöka besegra japanerna och ”deportera invasionsstyrkan”.

Senkaku-öarna, som är en del av Ryuku-öarna, har varit under japansk kontroll sedan 1895. Öarna togs över av USA under andra världskriget. När USA lämnade tillbaka öarna till Japan 1972 gjorde både Folkrepubliken Kina och Taiwan anspråk på dem.

Spänningarna kring Senkaku-öarna, som kallas Diaoyu-öarna i Kina, har växt. Det kinesiska försvarsministeriet meddelade den 23 november att man upprättat en luftförsvarszon över internationellt vatten i Östkinesiska havet, som inkluderade öarna. Man hotade med ”militära nödåtgärder” mot dem som satte sig upp mot den.

Incidenten har lett till flera konfrontationer. Bland annat har Kina skickat stridsflygplan för att förfölja amerikanska och japanska plan, och det har även förekommit konfrontationer till sjöss. Luftförsvarszonen kom efter att flera sådana konfrontationer mellan Kina och Japan hade inträffat.

Översatt från engelska