Depression kan botas på naturlig väg
Vår moderna livsstil med ett högt uppdrivet levnadstempo, felaktig kost och social isolering är några av de faktorer som kan bidra till depression, tror den amerikanske psykologen Stephen Ilardi som vill hjälpa deprimerade att uppnå hälsa genom livsstilsförändringar i stället för med mediciner.(Foto: Marwan Naamani/AFP)


Kan man bli botad från en depression utan mediciner? Enligt den amerikanske psykologen Stephen Ilardi är behandling med antidepressiva läkemedel fel väg att gå. En förbättrad hälsa kan bara uppnås genom livsstilsförändringar.

Depression har blivit en av de stora folksjukdomarna i västvärlden. Enligt Psykologförbundet i Sverige drabbas var femte person av depression någon gång i livet och man räknar med att 20 till 40 procent av Sveriges befolkning lider av någon form av psykisk ohälsa.

Om den deprimerade söker hjälp i ett tidigt skede och det rör sig om en lättare depression kan det räcka med samtalsbehandling. Men vid svårare depression sätter man vanligtvis in medicinsk behandling. Risken att återinsjukna efter en depression är cirka 50 procent.

Enligt Stephen Ilardi som är docent och universitetslärare i psykologi på University of Kansas är det lätt att den deprimerade isolerar sig tills depressionen ”försvinner” och bara förlitar sig på mediciner. Han tror att det förvärrar depressionen. Istället behöver det satsas på mer mänsklig kontakt och mer fysisk och mental aktivitet.

Förändrad livsstil genom ett sex-stegsprogram

Ilardi har utarbetat ett program i sex steg, för framgångsrik behandling. Han kallar det TLC (Therapeutic Lifestyle Change). Den innefattar meningsfull verksamhet i stället för att tänka negativa tankar, regelbunden träning, näringsrik mat och tillägg av omega-3 fettsyror och vitaminer, massor av solljus, god sömn och social samvaro. Hans program innefattar också att man tar bort alla mediciner.

– Medicin kan bara hjälpa till 50 procent. Dessutom, hälften av de människor som blir bättre får återfall. Detta försämrar återhämtningsförmågan med 25 procent. För att göra saken värre, ger mediciner biverkningar, såsom känslomässig bedövning, sexuell dysfunktion och viktökning, förklarar Ilardi i den brittiska tidskriften Guardian.

En klinisk prövning av Ilardis program görs för närvarande vid universitetet i Kansas och den har redan bekräftat att Ilardis program faktiskt fungerar.

Depression allt vanligare

Ilardi anser att en persons allmänna hälsa endast kan förbättras genom att göra dessa livsstilsförändringar och han är övertygad om att läkarkårens snabba beredvillighet att föreskriva anti-depressiva läkemedel döljer en viktig debatt.

Enligt Ilardi kommer upp till 20 procent av den brittiska befolkningen att lida av klinisk depression någon gång, vilket är dubbelt så många som för 30 år sedan.

På frågan vad denna epidemi beror på, tror Ilardi att svaret ligger i vår livsstil.

– Vår levnadsstandard är bättre nu än någonsin tidigare, men med tekniska framsteg finns det en baksida. Mänskliga varelser är inte skapta för att äta näringsfattig kost, innesittande, otillräcklig sömn, social isolering, och ett uppdrivet levnadstempo. Så depressioner fortsätter sin obarmhärtiga framfart, säger Ilardi i en intervju med Guardian.

Grubbla mindre och socialisera mera

Ilardi säger att människor som lever en primitiv livsstil, som exempelvis jägarstammar, inte har några depressioner. Förklaringen, tror han, är att de helt enkelt är för upptagna för att sitta och grubbla. De får massor av motion och solljus, dieten är rik på omega-3, de har stor social samvaro, och får regelbundet så mycket som tio timmars sömn.

Ilardi menar inte att vi bör bränna alla våra ägodelar och bege oss ut i skogen.

– Naturligtvis inte. Det skulle vara som en livslång campingtur med 30 nära släktingar till företaget. Ingen skulle rekommendera det.

Istället kan vi anpassa vår moderna livsstil för att matcha vår arvsmassa genom att utnyttja modern teknik, såsom att öka vårt intag av omega-3, tror Ilardi.

I sin bok The Depression Cure; The Six-Step Programme to Beat Depression Without Drugs, har Ilardi samlat sina kunskaper. Boken har nyligen kommit ut på engelska.

Antidepressiva läkemedel kan förvärra depressionen

Vad är hälsa egentligen?

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri