”Amerikanerna måste värna om sina rättigheter”
Göran Lindblad, svensk ledamot i EU-parlamentet, pratar på en manifestation mot kommunismen i Prag, Tjeckien. (Foto: Jan Lokos/ Epoch Times)


Epoch Times intervjuade Göran Lindblad (m), ledamot i EU-parlamentet om den senaste tidens attacker mot Lämna KKP-centret i Flushing, New York. Göran Lindblad har suttit i riksdagen sedan 1997 och har engagerat sig i frågor kring förtryckande regimer runtom i världen. Han framlade EU-parlamentets resolution 1481: ”Behovet av omvärldens fördömande mot totalitära kommunistregimers brott.”

ET: Vad har du för tankar kring händelserna i Flushing, New York?

GL: Händelsen måste ha iscensatts av kommunistregimen. Och det är på något vis fruktansvärt att de gör de här sakerna även i andra länder. Jag var förvånad att polisen inte upptäckte det i tid.

ET: Vad händer nu?

GL: Eftersom de (KKP) har blivit så förvånade och överrumplade av protesterna i och med OS och fackelstafetten, och Tibet och allting, försöker de avleda uppmärksamheten från protesterna och göra någonting annat. De försöker att få det till en fråga om nationell, kinesisk stolthet. Det där är deras idé om nationalism, de försöker få folket i Kina och på andra ställen att tro det här är en fråga om nationell stolthet för Kina, huruvida Kina ska ha kommunister eller ej.

ET: Vad tycker du om att det här händer i väst?

GL: Det är oacceptabelt att ett utländskt land iscensätter demonstrationer i ett annat land, speciellt om det är en terroristregim som kommunisterna i Kina, de borde inte göra en sådan sak. Det är viktigt att polisen överallt, inte bara i USA utan även i andra länder, är mycket uppmärksamma på vilken typ av protester KKP kan tänkas vilja starta.

ET: Har du några råd till dem som står ansikte mot ansikte med det här?

GL: Ja, amerikanerna måste vara mycket försiktiga och värna om sin konstitution och sina rättigheter. Inte bara de konstitutionella rättigheterna utan även mänskliga rättigheter. Och det är oacceptabelt att amerikanska medborgare eller vem som än har lov eller rätt att befinna sig på amerikansk mark, eller på samma sätt i vilket annat land som helst, att de inte attackeras av bedragare utskickade av en terroristregim.

ET: Anser du det här vara en internationell angelägenhet?

GL: Givetvis är det en internationell fråga, även Tibet är en internationell fråga. Åtminstone ett par regeringar har uttalat sig om att situationen i Tibet inte bara är en fråga för Kina, det är faktiskt internationell politik. Och det här är det på samma sätt.

ET: Hörde du om restaurangen i Flushing, som vägrade att servera Falun Gong-utövare?

GL: Det är mycket förvånande, och det är naturligtvis förbjudet i USA, så som det är olagligt i vilket annat civiliserat land som helst – att inte servera en person på grund av att personen har en speciell tro, en speciell filosofi, eller en speciell ras, eller något annat. Det är inte lagligt. De borde väcka åtal i USA, och de kommer antagligen att vinna. Gå till polisen och rapportera det till att börja med, som en diskriminerande handling.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-5/71462.html