Amerika ombeds ta bort visumtvång för européer
EU-kommissionär för inrikesangelägenheter, Cecilia Malmström ger en presskonferens den 25 februari på Europeiska kommissionens högkvarter i Bryssel efter första sessionen för mötet av rätts -och inrikesfrågor. (Foto: Georges Gobet / AFP / Getty Images)


EU-kommissionär och ansvarig för inrikesfrågor Cecilia Malmström, uppmanade USA att bevilja visumfritt tillträde för alla medlemsländer i Europeiska unionen.

Från och med idag kan grekiska medborgare resa fritt in i USA utan visum men det finns fyra EU-medlemsstater som fortfarande är föremål för visumregler: Bulgarien, Cypern, Polen och Rumänien.

Malmström hyllade USA:s beslut angående Grekland och uttryckte sin förhoppning om ytterligare framsteg för att uppnå lika rättigheter för medborgarna på båda sidor av Atlanten.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31143/