Shao Xinchen – ämbetsmannen som var som en far för folket
Illustration av Epoch Times


Shao Xinchen tog hand om sina undersåtar, förbättrade bevattningen och fick sitt härad att blomstra. Han förordade att folket skulle leva sparsamt och arbeta flitigt. Shao befordrades sedan till det kejserliga hovet där han blev kvar till sin död.

Shao Xinchen som levde under Kinas västra Handynasti, fick högsta betyg vid sin examen som offentlig ämbetsman och tilldelades en lokal post.

Under kejsare Yuans regering mellan år 49 och 33 f.Kr. blev Shao Xinchen häradsguvernör i Nan Yang (i dagens Henanprovins) tack vare sin duglighet och sitt uppträdande. Under tjänstgöringen i Nan Yang tog han väl hand om folket och arbetade hårt för att människorna skulle ha det bra.

Shao gick ofta ut på åkrarna för att uppmuntra bönderna som arbetade i jordbruket. Han kontrollerade vattentillförseln, lät bygga dammar och gräva kanaler för att förbättra bevattningen. Under hans tid utvecklades Nan Yang till ett bördigt jordbruksland. Hela folket drog fördel av hans handlingar och blev rika och välmående.

Shao uppmuntrade till ett sparsamt leverne. Han förbjöd extravaganta bröllop och överdådiga begravningar.

Om hans undersåtars barn levde lata, bekväma liv och övergav jordbruket kunde han förmana föräldrarna, avskeda dem från deras offentliga jobb och i allvarliga fall bestraffa dem. Allt för att skilja de goda från de dåliga.

Alla i Nan Yang älskade Shao och pratade om honom som ”Fader Shao”. Han blev den förste ”faderlige ämbetsmannen” i det gamla Kina.

Kineserna har använt den här termen för att visa respekt för sin lokala ledare i nästan 2 000 år. Det har uppmuntrat till rättfärdighet och fått dem att inse vilket ansvar de har för folket som är under deras styre.

Enligt boken ”Hanshu” berättade Shaos överordnade provinsguvernör för hovet om Shaos arbete som lett fram till välståndet i Nan Yang. Hovet belönade Shao med befordran.

Under sin karriär som ämbetsman rankades han högt för sitt goda uppträdande och belönades med höjd lön och bonus.

År 33 f.Kr. blev Shao kallad till hovet för att arbeta med det centrala styret och ansvara för leveranser till det kejserliga hovet.

I den kejserliga grönsaksträdgården växte salladslök och andra grönsaker som krävde att växthusen hölls uppvärmda dygnet runt. Shao ansåg att de här grönsakerna inte växte enligt sin naturliga cykel, och därmed skulle vara dåliga för hälsan och olämpliga för det kejserliga hovet. Han föreslog att all produktion av grönsaker utanför den naturliga växtsäsongen skulle avbrytas, vilket innebar att man sparade mycket pengar.

Shao arbetade till sin ålders höst och dog medan han fortfarande var i tjänst. Han kallas för Kinas förste faderlige ämbetsman.