Allvarlig epidemi i Nigeria


Ett utbrott av hjärnhinneinflammation (meningit) har drabbat befolkningen i Nigeria. Under de tre senaste månaderna har fler än 5200 insjuknat och 333 dött. WHO ser allvarligt på situationen och resenärer till området rekommenderas att vaccinera sig 

Enligt Smittskyddsinstitutet bekräftar nu hälsovårdsmyndigheterna i huvudstaden Abuja att stora delar av landet drabbats av den allvarliga epidemin. Dödsfall har rapporterats från 22 av landets 37 delstater.

Det är en typ av meningit som orsakas av bakterien Neisseria meningitidis grupp A, som slagit till, men rapporter finns också om grupp C. Dödligheten har varit stor, omkring 6 procent av de insjuknade avlider i sjukdomen. 

Internationella organisationer och Världshälsoorganisationen (WHO) samarbetar nu med den federala regeringen för att snabbt få igång vaccinationskampanjer. 

För resenärer till Nigeria och grannländerna Niger och Chad rekommenderas vaccination.