Alltfler åker fast för sjöfylleri
De nya lagarna mot sjöfylleri trädde i kraft den 1 juni i år. (Foto: Susanne Willgren/ Epoch Times Sverige)


Nästan dubbelt så många misstänkta sjöfyllerister har inrapporterats i år jämfört med samma tid förra året. En del av ökningen tros hänga ihop med det vackra vädret, men den främsta anledningen är de nya sjöfyllerilagarna som trädde i kraft 1 juni i år. 

Hittills i år har 159 personer anmälts för misstänkt sjöfylleri eller grovt sjöfylleri, vilket är 130 fler än samma tid förra året. Ändringarna i sjölagen och alkoholutandningslagen fastställer nu en promillegräns på 0,2 promille på sjön för att köra båtar som är längre än tio meter eller som kan gå snabbare än 15 knop. För övriga båtar gäller samma regler som tidigare – att föraren inte får ha druckit mer än att den ska kunna framföra båten på ett säkert sätt.

– Det vackra vädret har förstås lockat många ut på sjön i år och det är en del av förklaringen till de ökade siffrorna. Men i första hand beror det ökade antalet gripna på förändringen i lagstiftningen som gör det möjligt för Kustbevakningen att genomföra rutinmässiga alkoholutandningsprov, säger Ingrid Nordin, handläggare på Kustbevakningens övervaknings- och kontrollenhet, i ett pressmeddelande.

Liknande svar lämnar Karoline Magnusson som arbetar på kustbevakningen i region väst, till Epoch Times: 

-Vi har nu möjlighet att upptäcka människor som rutinmässigt kör båt med alkohol i blodet. 

Fram till den 20 juli hade Kustbevakningen genomfört rutinkontroller på ca 1150 båtar i Sverige. 178 av båtförarna var så onyktra att de förts till bevisprovtagning.