Allt fler svenskar är överviktiga
Allt fler svenskar är överviktiga och ökningen sker främst bland kvinnor. (Foto:Ronalo Schemidt/AFP)


Andelen personer med fetma eller övervikt har ökat de senaste tio åren. Det är framförallt kvinnor som blir fetare, visar nya siffror från Folkhälsomyndighetens årliga enkätundersökning.

Svenska folket blir allt tyngre och idag är nära hälften av alla svenskar feta eller överviktiga.

Den största viktökningen ses i åldersgruppen 45 till 64 år. Kvinnorna står för den största ökningen, där andelen överviktiga gått från 45 till 53 procent i den åldersgruppen. Motsvarande siffra bland männen har ökat från 65 till 70 procent.

Bland de unga vuxna mellan 16-29 år lider 26 procent av fetma eller övervikt, en siffra som inte förändrats under de senaste 10 åren.

Totalt sett är det dock fortfarande fler kvinnor som är normalviktiga i Sverige, drygt hälften, 54 procent av kvinnorna har ett BMI på mellan 18,5 och 24,9. Bland männen är motsvarande siffra 43 procent.

Folkhälsomyndighetens årliga undersökning startade 2004 och baseras på ett nationellt urval av 20 000 personer i åldrarna 16-84 år.

Fakta om BMI

  • Normalvikt: BMI 18.5–24.9

Andelen män med normalvikt 54 procent, kvinnor 43 procent.

  • Undervikt: BMI <18.5

Andelen män med undervikt 1 procent, kvinnor 3 procent.

  • Övervikt: BMI 25–29.9

Andelen män med övervikt 42 procent, kvinnor 29 procent.

  • Fetma: BMI >30

Andelen män och kvinnor med fetma uppgår nu till 14 procent.

Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan män och kvinnor.

Källa: Folkhälsomyndigheten