Allt fler mobbade barn ringer Bris
Allt fler barn ringer BRIS i Sverige. Men enligt en rapport från Unicef lever dock barnen i Sverige under bättre förhållanden än barn i andra ekonomiskt utvecklade länder. (Foto: AFP /Arif Ali)


I takt med att mobbningen ökar känner barn och unga att vuxenvärlden sviker. Nu kräver Barnens rätt i samhället (Bris) politiska åtgärder för att råda bot på problemet.

Under 2006 hade Bris drygt 21 000 stödjande kontakter med barn och ungdomar via organisationens hjälptelefon och e-post. Det är elva procent mer än året innan.

Mobbning är ett fortsatt vanligt kontaktområde, och det som oroar Bris mest är att de mobbade barnen inte vågar tro att de kan få hjälp av skolan och vuxensamhället.

-Vi får många samtal från barn som berättar att mobbningen blivit värre sedan de berättat för sin skolfröken. Det är alarmerande, säger Eva Waltré, samordnare för Bris stödlinje.

Förbundsordförande Ingela Thalén och generalsekreteraren Göran Harnesk uppmanar nu skolminister Jan Björklund och de som förbereder en ny skollag att ta till skarpare åtgärder. Bland annat anser de att elevvårdspersonal behöver utbildning i att bemöta barn.

Lärarförbundets förste vice ordförande Roger Bodin tycker att det behövs forskning för att hitta de bästa metoderna för att motverka mobbningen.

-Det räcker inte att bara ha fina planer eller att skicka i väg den som mobbar. Då förflyttar man bara problemen. Lärarna vill så mycket men känner att tiden och redskapen inte räcker till för att lyckas, säger han.

Kontakter kring barns och ungdomars psykiska ohälsa ökade med 20 procent jämfört med 2005. Framför allt är det mejl och telefonsamtal som berör självdestruktivitet, till exempel depression och självmordstankar, som blir fler.

Men enligt en rapport som FN:s barnfond Unicef gjort lever barnen i Sverige tillsammans med barnen i Nederländerna och Danmark under bättre förhållanden jämfört med barn i andra ekonomiskt utvecklade länder. Unicef har utifrån 40 kriterier jämfört levnadsförhållandena för barnen i 21 utvecklade industriländer. Brittiska och amerikanska barn hör till de värst utsatta. Men inget land är bland de bästa i alla avseenden; alla länder har brister som enligt Unicef bör rättas till. I Sveriges fall handlar det främst om familjerelationer, som att ett förhållandevis stort antal barn lever med endast en förälder.