Allt fler indiska bönder begår självmord
En indisk bonde sitter med sina barn i samhället Bhatuan, 150 kilometer väster och Chandigarh. Hennes make begick självmord i november 2007 på grund av höga skulder. (Pedro Ugarte/AFP/ Getty Images)


Nyligen presenterade Indiens lantbruksminister Sharad Pawar resultatet av en statlig undersökning om kris i jordbrukssituationen. Utredningen visar att alltfler bönder begår självmord på grund av skuldsättning. De 100 000 lantbrukshushållen med kvinnor, barn och äldre som ödelagts av självmorden syns dock inte i den torra statistiken.

I genomsnitt har en indisk bonde tagit sitt liv var 32:a minut mellan 1997 och 2005. Sedan 2002 har självmorden ökat till i genomsnitt var 30:e minut.

I mitten av april rapporterade nyhetsmedierna att över 1500 bönder i en indisk delstat begått självmord efter skuldsättning på grund av misskörd. Delstaten Chattisgarh, som domineras av jordbruk, hade lidit av torka.

– Vattennivån har sjunkit till under 250 fot här. För några år sedan brukade den hålla sig runt 40 fot. De flesta bönderna här har skuldsatt sig och Gud bevare dem som inte har någon borrad brunn, sade bybon Shatrughan Sahu till tidskriften Down To Earth. 

Skogsskövling och dåligt planerade dammprojekt i närliggande områden har bidragit till de sjunkande vattennivåerna i Chattisgarh. I kombination med de olagliga lånesystemet som härskar i regionen har många bönder sett döden som sin enda utväg.

Några av huvudanledningarna till böndernas massjälvmord är bristen på ett adekvat socialt skyddsnät på samhälls- och distriktsnivå, jordbruksföretagandets osäkerhet i Indien, böndernas skuldsättning , stigande odlingspriser, prisras för böndernas produkter, småböndernas brist på kredit, relativt små möjligheter till konstbevattning och misskörd upprepade gånger.

Indien har tillräckligt med nederbörd, varmt klimat, en enorm biologisk mångfald och en utmärkt jordbrukstradition. Landet borde inte genomgå jordbrukskriser och dess bönder som fått ta del av naturens gåvor borde inte ha någon anledning att begå självmord.

Emellertid var det 1500 som gjorde det. Siffran motsvarar ungefär fyra fullsatta jetplan. Dödssiffran räknar heller inte med alla de oräkneliga anhöriga som fortfarande sitter fast i dessa ödesdigra situationer och som nu måste sörja förlusten av familj, vänner och grannar.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/15950/