Allmänhetens förtroende för Hongkongs medier minskar enligt undersökning
Mak Yin-ting, ordförande för Hongkongs journalistförening, menar att Hongkongmediernas självcensur är huvudorsaken till deras trovärdighetsproblem. (Foto: Yu Gang, Epoch Times)


Enligt en undersökning har allmänhetens förtroende för media i Hongkong sjunkit under det senaste årtiondet. Sannolikt beror detta på den självcensur man idkar.

Det här kan man läsa i forskningsrapporten ”Credibility of Hong Kong Media” som tagits fram av Chinese University i Hongkong. Rapporten visar en stadig nedgång i de Hongkongbaserade mediernas trovärdighet under de senaste 13 åren.

Tolkningen av dessa data kommer från Mak Yin-ting, ordförande för Hongkongs journalistförening. Hon tror att skälet är den självcensur man bedriver och att man bara har sig själva att skylla.

Man började undersökningen 1997, samma år som Hongkong lämnades över till Kina, och det senaste undersökningstillfället var i november i fjol då man frågade ut 1206 Hongkongbor om hur de ser på media.

Trovärdigheten visade sig ligga på ett genomsnitt av 6,36 poäng av 10 möjliga. Det innebär en nedgång från förra året med omkring 8 procent för tidningar, radio och TV i Hongkong.

För Mak Yin-ting är detta skäl till oro. Trots att undersökningen inte innehåller någon analys anser hon att skälet till nedgången måste vara självcensur, särskilt när det gäller händelser i kommunist-Kina.

– Vi fortsätter att betona för mediaindustrin att de ska ta itu med självcensuren. De måste själva förbättra situationen. De måste se till att vad de rapporterar är i allmänhetens intresse. Situationen vi ser nu är allvarlig, sade Mak.

Enligt journalistföreningens undersökning 2007 sade 30 procent av de som arbetade inom media att de bedrivit självcensur och 40 procent sade att de kände till kollegor som gjort det.

Mak påpekade att en nära interaktion mellan Hongkong och Fastlandskina inleddes efter 1997. Hon menar att den här självcensuren inom Hongkongmedia har att göra med påtryckningar som kan spåras tillbaka till det Kinesiska kommunistpartiet.

– Jag tror inte att det bara handlar om politiska påtryckningar, det finns även ekonomiska faktorer inblandade. Många mediebyråer är nu listade som företag. Det är mycket viktigt för dem att det kommer investeringar från fastlandet, och de sätter stort värde på att vara representanter i nationella folkkongressen. De vill upprätthålla det här politiska förhållandet av ekonomiska skäl.

Mak tillade att folk är mycket motvilliga att kritisera den kinesiska regimen på grund av det nära förhållandet mellan Hongkong och Kina. Det här gäller inte bara media, utan även andra områden, sade hon.

Hon menar att alltför mycket fokus på skvallernyheter har förvridit allmänhetens prioriteringar, så att viktiga frågor som exempelvis finansieringskrisen av Hongkongs snabbjärnväg, får mycket lite uppmärksamhet.

– Media har den största inflytande på allmänhetens intressen. Omsorg om allmänhetens intresse och vad som påverkar samhället borde vara nyheternas främsta uppgift, sade Mak.

 

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/49279/