Alliansens valmanifest fastlagt


Alliansen offentliggjorde i torsdags sitt valmanifest kallad “Jobbmanifestet”. I det 48-sidiga dokumentet kan man läsa vilken politik alliansen vill föra under nästa mandatperiod.

Alliansen pratar ofta om jobben. De säger att de vill att alla som har möjlighet att jobba också ska göra så, men några löften till nästa mandatperiod verkar det inte bli. De vill “vårda” de reformer som genomförts tidigare och “se till att de får avsedd effekt”. Jobbskatteavdraget är en sådan reform och tanken är att fler vill söka jobb och jobba längre när inkomstskatten blir mindre. De vill ytterligare sänka inkomstskatten med 12 miljarder, höja lägsta beloppet för inkomstskatt med 3 miljarder och sänka den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta med 300 miljoner om det finns överskott i statskassan.

Deras bedömning är att det finns ”ett begränsat reformutrymme” under 2011 men det kommer att växa mot slutet av mandatperioden. Det kan också bli “nödvändigt att avstå från att genomföra eller skjuta på reformer eller tillföra ytterligare finansiering om den ekonomiska utvecklingen blir svagare än väntat, eller för att säkra samhällsekonomisk balans.” Detta överskott i statskassen går att få om de säljer aktier i Nordea, Telia Sonera och SBAB där de vill minska eller avveckla det statliga ägandet. Försäljningsintäkterna ska gå till att minska statsskulden, men det hindrar ju inte att statsskulden ökar innan dess. I budgetpropositionen för nästa mandatperiod föreslås en liten satsning på 2,4 miljarder på arbetsmarknaden.

Något som också framhålls som jobbskapande reform är Rot- och Rut-avdragen som är avdrag på arbetskostnaden för utförda hushållstjänster. Rut står för rengöring, underhåll och tvätt med Rot står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Enligt alliansen har “Tiotusentals nya jobb har skapats genom Rut- och Rot-avdragen.” Företagarna har också kommit fram till siffror i den storleksordningen i en undersökning baserad på skatteverkets statistik: “Sammanlagt kan alltså Rot- och Rut-avdragen antas ha lett till minst ca 18 000 nya heltidsjobb”. Det kan vara svårt att uttyda hur många jobb det har gett med tanke på att de infördes på övergången från en ekonomisk kris med hög arbetslöshet och statistiken visar inte vilka inkomstgrupper som har tjänat mest på avdragen.

Den sänkta skatten för pensionärer i budgetpropositionen utgör 10 miljarder med 2,5 miljarder varje år och behandlas i en tidigare artikel. Utbildning och hälso- och sjukvård är två andra stora poster. Inom utbildningen vill alliansen höja lånedelen för studiemedel med 500 kronor per månad, införa mer entreprenörskapsutbildning i skolan, öka undervisningstiderna i lägre årskurser, utöka elevhälsan, utveckla en yrkeshögskola eller utöka yrkesutbildningen och höja kvalitén på högre utbildning. Inom vården föreslår de åtgärder för att förbättra patientsäkerheten, tandvårdsreform för de med sjukdom eller handikapp, mer till psykiatrin, öka bidraget till kommuner som sänker kötiderna i vården och på samma sätt förkorta av akutens väntetider, utveckla vårdvalet till fler ställen i landet och förbättra äldrevården.

Alliansen syn på mänskliga rättigheter är något som inte så ofta hörs i debatten mellan de två blocken. I valmanifestet går det att utläsa vad de har kommit överens om. De vill att “Sverige ska vara en stark röst för mänskliga rättigheter och demokrati i utrikespolitiken” och förstärkningar behövs i yttrande- och religionsfriheten.

Manifestet rymmer många ämnesområden men rubrikerna ger inte mycket klarhet. I de olika avsnitten finns tre olika benämningar på reformer vilka är “alliansen vill”, “skarpa förslag” och “reformambition”. Det som nämns i budgetpropositionen är främst “skarpa förslag” medan andra reformer fått betäckningen “Reformambitioner mandatperioden”.  Utgifterna som är reformambitioner förutom det som behandlats i budgetpropositionen och i arbetsmarknadspolitiken utgör ytterligare 7,7 miljarder.

Budgetpropositionen 2011 är alliansens förslag till ändringar av budgeten under kommande mandatperiod (se faktarutan). Detta inkluderar inte reformambitioner och är en sammanfattning av de “skarpa” förslagen mellan 2011 till 2014.

Reformkostnader för alliansens från budgetpropositionen 2011

Reform                                                       Kostnad

Äldrevård och sänkt skatt för pensionärer    10,8 miljarder
Utbildning                                                  7,2 miljarder
Hälso- och sjukvård                                     5 miljarder
Miljö, klimat, sänkt skatt för etanolbränsle  3,2 miljarder
Kommuner                                                 3 miljarder
Familjepolitik                                             2,7 miljarder
Arbetsmarknad                                           2,4 miljarder
Kultur och idrott                                         2,3 miljarder
Företagande                                              1,6 miljarder
Jämställdhet                                              0,8 miljarder
Övriga reformer                                         5,9 miljarder

Totalt                                                        44,9 miljarder