Alla tsunamiband kvar oskadda
Göran Persson på väg till en presskonferens, under de kritiska dygnen efter tsunamikatastrofen, julen 2005. (Foto: AFP/ Bertil Ericson).


Alla tsunamiband är säkrade, och ingen har manipulerat dem, konstaterar Säkerhetspolisen.

Däremot kan enskilda mejl saknas i säkerhetskopieringen på grund av ett serverfel.

Efter fem månaders ”mycket ingående” teknisk utredning och förhör med omkring 15 anställda i regeringskansliet levererade Säkerhetspolisen sina slutsatser på fredagen: ”I princip” all e-posttrafik till och från regeringskansliet mellan den 20 december 2004 och den 19 januari 2005 finns säkerhetskopierad på totalt 115 band, vilka sedan länge är i säkert förvar.

En reservation

Brasklappen utgörs av ett tekniskt fel i en koppling mellan den dataserver som hanterar mejltrafiken och den server som lagrar säkerhetskopiorna.

Felet inträffade den 20 december och upptäcktes och lagades först den 28, alltså under den kritiska perioden runt tsunamikatastrofen i den Indiska Oceanen annandag jul 2004.

Under felperioden kopierades gång på gång materialet från den 20 till backup-servern. När felet rättades till rann dock allt material från de mellanliggande dagarna in till säkerhetskopieringen.

-Felet hade tydligen hänt tidigare så det var inget nytt, och när man rättade till det följde allt som fanns i alla mappar och filer med – med en reservation, säger Anders Thornberg, informationsdirektör vid Säkerhetspolisen, till TT.

-Om en användare mellan den 20 och 27 december raderat ett mejl till papperskorgen och sedan tömt papperskorgen så går det inte att återskapa det ur det här bandmaterialet, säger han.

Dubbelkollat

Om så har skett går inte att säga. Däremot utesluter Säpo att de banden manipulerats, liksom att serverfelet skulle vara resultatet av någon form av konspiration.

-Felet uppstod den 20 december, så är det någon som gjort det medvetet så måste de ha förutsett tsunamin, säger Thornberg.

Därmed lägger Säkerhetspolisen också ned sin förundersökning, som hela tiden letts av Säpo självt. Under utredningens gång och kring beslutet har Säpo dock konsulterat chefsåklagare Tomas Lindstrand vid Åklagarkammaren för säkerhetsmål.