Alla Pekings fem större vattensystem är allvarligt förorenade
En kinesisk arbetare försöker rensa bort sopor från en kanal i Peking, den 2 juli 2007. Enligt en rapport från norra Kinas miljöövervakningscentrum har prov tagna från 37 floder i Pekingområdet föroreningsnivåer som är högre än vad som anses säkert. (Teh Eng Koon/AFP/Getty Images)


Enligt en rapport från den statliga miljömyndigheten är vattenkällorna i Kinas huvudstad så förorenade att de inte anses säkra.

Beijing News rapporterade att norra Kinas miljöövervakningscentrum, som lyder under miljöskyddsministeriet, nyligen genomförde en undersökning av vattenkvaliteten i floder i fem av Pekings härad.

Flodvattenprover samlades in från 37 olika floder, och mängden föroreningar i alla prover översteg de etablerade säkerhetsnivåerna. Vissa prover uppvisade till och med nivåer som var direkt farliga.

Bland de fem större flodsystemen var Norra kanalen, som används till 90 procent av avloppen i centrala Peking och ger vatten till 70 procent av stadens befolkning, mest allvarligt förorenad. Chemical Oxygen Demand (COD) är ett standardtest för vattenkvalitet, och det bekräftade att föroreningarna i vattnet i Norra kanalen hade föroreningsnivåer som var 95 gånger högre än vad som anses säkert.

Undersökningar visade även stora områden i Peking med otillräcklig rening av avloppsvatten. Tydligen är det bara mellan 60 och 70 procent av de tätt befolkade innerstadsområdena i huvudstaden som är kopplade till något avloppsreningsverk. En stor mängd avloppsvatten töms hela tiden rakt ut i floderna.

Pekings miljöbulletin från 2012, som gavs ut av stadens kommunala miljöskyddsbyrå, visar att bland de 88 floder som Peking övervakar så hamnade 42,1 procent av den sammanlagda vattenvolymen i den allra sämsta kategorin man i nuläget har.

Farliga nivåer av föroreningar är inte ett fenomen som är begränsat till Peking. Enligt den statliga miljöövervakningsstationen är 90 procent av vattensystemen kring nästan alla kinesiska städer allvarligt förorenade; mer än 50 procent når inte upp till normal standard för dricksvatten. Dessutom anses vattnet i många områden giftigt på grund av kemiskt och industriellt avfall.

Radio Free Asia har rapporterat att av Kinas 80 000 företag inom kemi- och läkemedelsproduktion, så ligger fler än 10 000 nära bostadsområden. 23 procent ligger inom 5 kilometer från vattentäkter. Många små och medelstora kemiföretag dumpar sitt avfallsvatten direkt i floder och vattendrag varje år.

Liu Li, forskare på University of Central Missouri sade till Liberty Times att det enligt officiella data fanns minst 241 ”cancerbyar” i Kina 2010. Termen cancerby har nyligen använts för att beskriva många småorter och byar nära förgiftade vattendrag, som har cancerdiagnoser och dödsfall i cancer som ligger högt över de normala siffrorna.

Dödligheten i cancer i Kina har ökat med 80 procent under de senaste 30 åren, vilket innebär 2,7 miljoner dödsfall i cancer om året, eller ett av fyra dödsfall i Kina som orsakas av någon form av cancer. Liu Li sade till Liberty Times att ”vatten förorenat av industriavfall är huvudorsaken till dessa cancerbyars framväxt.

Kinas miljökatastrof