Alkoholreklam förbjuds utomhus i Finland nästa år
Italienska studenter från en skola i Modena provinsen skålar på en pub under en skolresa till Europaparlamentet den 18 maj 2004. (Foto: Marco Di Lauro /Getty Images)


Vid årsskiftet kommer bilder på alkohol att försvinna helt från Finlands gator, enligt tidningen Helsingin Sanomat. Då träder en ny lag om restriktioner på alkoholreklam i kraft, bland annat kommer utomhusreklam att förbjudas.

Motivet till förbudet är ungdomars drickande då reklam når speciellt minderåriga på internet lättare än tidigare. Studier visar att alkoholreklam ökar ungdomars drickande och tidigarelägger starten av bruket av alkohol.

"Undersökningar visar att alkoholreklam får ungdomar att börja dricka tidigare och ökar drickandet för dem som redan har börjat”, säger regeringens rådgivare från Social- och hälsovårdsministeriet, Ismo Tuominen, enligt Helsingin Sanomat.

Lagförslaget gick inte genom våren 2013 då Samlingspartiet och Socialdemokraterna inte kunde enas om gränserna i lagförslaget. I det ursprungliga lagförslaget fanns bryggeriernas idrottssponsring på den förbjudna listan, enligt svenska.yle.fi online.

Bryggerierna protesterade och lyckades få över Samlingspartiet på sin sida och lagförslaget fick förberedas på nytt. I den nya lagen får bryggerierna fortsätta sponsra idrotten.

Begränsningar för sociala medier är enligt lagen ganska omfattande. Konsumenterna får bland annat inte klicka på gilla (Facebook), dela dryckesbild eller video med sig själva i alkoholsammanhang  på sociala medier eller på alkoholtillverkarens webbsidor.

Lagen har utarbetats av Social- och hälsovårdsministeriet. Hälso- och alkoholforskare har under flera år drivit på för att få restriktioner till alkoholreklam.