Alkoholdrickande i unga år ökar risken för demens
Unga som dricker stora mängder alkohol i unga år har löper högre risk att utveckla demenssjukdom, visar ny svensk forskning.(Foto: AFP/Michael Gottschalk)


Hög alkoholkonsumtion i unga år är en högre riskfaktor för demens än ärftlighet, visar ny svensk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Jama Internal Medicine.

Ett forskarlag vid Umeå universitet har undersökt sambandet mellan en rad riskfaktorer och för tidig demens.

Till underlag för studien har de granskat data från mönstringen av 488 484 män mellan 1969 och 1979. Männen tillfrågades då om sina alkoholvanor och nu har Umeåforskarna , 37 år senare, följt upp undersökningen.

Det visade sig att den gruppen män som uppgett att de drack sig så berusade att det lett till alkoholförgiftning löpte en fem gånger ökad risk att insjukna  i tidig demens.

”Young-onset dementia (YOD), demens som diagnostiseras före 65 års ålder, har relaterats till genetiska mutationer i drabbade familjer. Identifieringen av andra riskfaktorer skulle kunna förbättra förståelsen kring den här heterogena gruppen av syndrom, ”skriver forskarna i pressmeddelandet.

På andra plats som riskfaktorer för tidig demens var stroke, sedan följde användning av antipsykotiska läkemedel, depression och ärftlighet.

Risken för tidig demens var fördubblad för de vars pappor insjuknat i demens.

Uppskattningsvis 35,6 miljoner människor i världen är drabbade av någon form av demenssjukdom.

Det stora folkhälsoproblemet utgör en stor kostnad för samhället och ett svårt lidande både för den sjuke och anhöriga. Under de kommande 40 åren väntas antalet stiga till 115 miljoner år 2050.