Alkohol - skadligaste drogen enligt forskare
En man dricker en öl i en bar på Manhattan i New York City. Enligt en ny studie rankas alkohol som farligare än droger som crack och heroin baserat på hur destruktiva ämnena är för samhället och individen som helhet. (Foto: Mario Tama / Getty Images)


Alkohol är mer skadligt för samhället totalt sett än någon annan drog, enligt en rapport där professor David Nutt har varit medförfattare. Han avskedades kontroversiellt från den brittiska regeringens nämnd för drogrådgivning förra året.

I en forskningsrapport som publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet förra veckan, fick alkohol 72 poäng på en 100-gradig skala, följt av heroin med 55 poäng, och crack med 54.

Författarna delade in uppgifterna i två huvudkategorier: hur drogerna påverkar individen och hur de påverkar samhället som helhet. Fysiska, psykiska och sociala aspekter har analyserats, inklusive hur beroendeframkallande drogen var, hur den skadar kroppen, och vilken typ av socioekonomiska kostnader den skapade, till exempel för socialtjänster, sjukhus och fängelser.

Man använde ett mätsystem som delade in skadorna i sexton kategorier.

Heroin, crack, och crystal meth (i den ordningen) befanns i rapporten vara mest skadliga för den enskilda människan, medan alkohol, heroin och crack ansågs vara värst för samhället.

På den nedre delen av skalan fanns marijuana med 20 poäng och ecstasy med 9 poäng vilket antyder att de är avsevärt mindre skadliga för samhället än alkohol. David Nutt blev tidigare känd för att ha jämfört användning av ecstasy med att rida en häst, då han jämförde de 30 ecstasyrelaterade dödsfallen per år med 100 dödsfall årligen i ridolyckor.

David Nutt har varit ordförande i den förra regeringens rådgivande nämnd för missbruk av narkotika (ACMD) men blev ombedd att avgå för ett år sedan.

Inrikesministern Alan Johnson sparkade David Nutt och sade att professorn hade överskridit gränsen genom att försöka styra policyn av läkemedelsklassificering.

Kolleger i ACMD avgick till stöd för professorn, som förkastade grunden för uppsägningen.

– Det finns hundratusentals människor som törstar efter alkohol varje dag, och dessa människor skyr inga medel för att skaffa det, sade David Nutt till BBC i en diskussion om sin senaste forskningsrapport.

Men resultaten har avfärdats av vissa för att vara färgade av professorn personliga uppfattningar, och för svårigheterna med att jämföra förbjudna droger med dem som är fritt tillgängliga.

Branchföreningen för vin och sprit berättade för Courier: ”Professor Nutt åsikter är väl kända. Precis som några inom den medicinska yrkeskåren väljer han att kampanja i denna fråga. Men hans åsikter stämmer inte överens med åsikter från miljontals vanliga människor runt om i landet som tycker att alkohol är som en vanlig och trevlig sällskapsdryck. ”

– De allra flesta människor vet att det inte är rationellt att säga, att det att njuta av en sällskaplig öl med vänner på puben eller av ett glas vin under middagen är moraliskt eller samhälleligt likvärdigt med att injicera heroin eller röka en crack pipa, sade Brigit Simmonds, vd för den brittiska Beer and Pub Association.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/45605/