Alkohol ökar risken för cancer
Ny forskning visar att det finns samband mellan alkoholkonsumtion och cancer. (Foto:AFP PHOTO/Leon Neal)


Vi förknippar kanske inte alkoholkonsumtion med cancer, men nya forskningsrön som presenterats i den medicinska tidskriften British Medical Journal visar att mer än en drink för kvinnor och två för män dagligen ökar risken att drabbas av cancer.

En ny studie som gjorts av forskare vid Institute of Human Nutrition i Potsdam-Rehbrucke, Tyskland, har visat att överkonsumtion av alkohol kan orsaka vissa cancertyper.

I studien ingick 363 988 personer mellan 37 och 70 år från Frankrike, Danmark, Italien, Spanien, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Grekland.

Forskarna drog slutsatsen att vart tionde cancerfall bland män och tre procent bland kvinnor, orsakas av alkoholkonsumtion.

Det är cancer i svalg, matstrupe, lever, tarm och bland kvinnor även bröstcancer, som kopplats till hög alkoholkonsumtion.

Ett dagligt intag på mer än 24 gram alkohol för män och 12 gram för kvinnor anses öka risken för cancer.

I studien tittade man också på den tidigare alkoholkonsumtionen. Det fanns ett samband mellan betydligt högre risk för cancer hos män som druckit tidigare än de som aldrig druckit alkohol.

Sedan tidigare vet man att hög konsumtion av alkohol kan leda till många hälsoproblem såsom högt blodtryck, depression, ångest och sömn- och magproblem.

På lång sikt kan hög alkoholkonsumtion ge leverskador och hjärt-och kärlsjukdomar. Alkohol kan också påverka hjärnan och nervsystemet allvarligt.