Äldsta lämningarna av kinesiska muren förstörda
Den kinesiska muren. En del av den murens Chudel i Henanprovinsen blev förstörd i samband med att skogsplantering på karga berg. (Foto: Guang Niu/Getty Images)


En del av den kinesiska murens Chudel i Henanprovinsen blev förstörd då man planterade skog på karga berg. Delen ligger på gränsen till Yelänet i staden Pingdingshan och i staden Nanyang i Fangchenglänet.

Enligt en rapport från webbsidan Henans Dahe finns de omkring två kilometer förstörda lämningarna i den kinesiska murens Chudel nära byn Xiaolianggou i staden Yes Xindian. Lämningarna är också kända som “Jorddraken”, vilka till större delen har blivit skadade.

Byborna sade att en entreprenör hade anlitats för att plantera skog på den delen av de karga kullarna. Vid trädplanteringen i våras användes tung utrustning och bland annat stora grävmaskiner. Chudelen i den kinesiska muren, vilken är den äldsta delen av den kinesiska muren byggd av kungariket Chu under vår- och höstperioden (770-467 f.kr.) förstördes. Lämningarna efter den kinesiska muren, vilka tidigare var harmoniskt integrerade med omgivande berg och backar, splittrades.

Byborna sade att platsen med de forntida lämningarna hade varit en relativt välbevarad del av den kinesiska murens Chudel. I förvånansvärt gott skick, hade muren ringlat sig fram genom länen Ye och Fangcheng. Förra året då länsstyrelsen skickade ut en utredningsgrupp visades den ringlande “Jorddraken” på tv.

– Nu är lämningarna sönderslagna. Vad synd! suckade byborna.

Enligt chefen för Yes departement för kulturarvsförvaltning undersökte förra april Cheng Dalin, ordförande för Kinas Great Wall Research Society, en del av den kinesiska murens Chudel som gränsade till flera kullar i staden Xindian. Cheng Dalin har ansett att den här delen varit en historisk och välbevarad del av Chu-delen i den kinesiska muren. En del man tror har byggts och använts senast under “De krigande staternas period”.

Cheng Dalin påpekade att lämningarna i Chudelen i den kinesiska muren urskiljdes med tre kännetecken. För det första användes byggnadsmaterialet från lokala källor. Om det fanns jord användes jorden till att konstruera muren. Där det inte fanns jord staplades stenar upp. För det andra grävdes jord och stenar upp på den södra delen av muren för att användas till att bygga en mur längs den branta nordliga sidan av bergen. Detta gjordes för att förstärka den branta och tvära nordliga sidan. För det tredje byggdes en mur längs med platsen vilket gjorde det möjligt för människor att passera igenom. Längs de farligt branta platserna, såsom diken och klippor byggdes ingen mur. De tre kännetecknen överensstämmer med beskrivningen i Shui Jing Zhu, en bok om den antika geografin i Kina. Den förstörda ”Jorddraken” råkade vara den del av muren som av Cheng Dalin benämnts som lämningar från den kinesiska murens Chudel.

Wang Gui, sekreterare i byns partifilial i Xiaolianggou, förklarade varför de kulturella lämningarna förstörts. Tidigare har invånarna bara känt till det som ”en jorddrake”. Utredningsgruppen från länsstyrelsen upptäckte att det var en del av den antika kinesiska muren. Varken landmärke eller skylt hade rests för att berätta att lämningarna var kulturella och historiska platser som skyddades av myndigheterna. Som en följd stoppades förstörelsen inte omedelbart.

Lämningarna i den kinesiska murens Chudel ringlar sig genom Pingdingshan i hundratals kilometer. De flesta av dessa lämningar har emellertid inte blivit omhändertagna av någon bevarandeorganisation och deras tillstånd är inte bra.

Enligt Daherapporten ansökte i mitten av maj kulturarvsmyndigheten i länet Yi om att få den kinesiska murens Chudel benämnd som en historisk plats och ett kulturellt arv skyddat av länsmyndigheterna. Nu väntar man på att få ansökan godkänd.

Den administrativa avdelningen för kulturarv har också rapporterat förstörelsen av Chudelen till byrån för kulturella lämningar i Henan. Samtidigt har en process som undersöker ansökningsproceduren satts igång av den provinsiella byrån för kulturella lämningar.

Fotnot: (1) Shui Jing Shu (Commentary on the Waterways Classic) är en bok om antik geografi i Kina, skriven av Li Daoyuan i Norra Wei-dynastin (386-534). Den här boken beskriver Kinas forntida vattenvägar.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-15/71887.html