Äldre ser fördomar mot äldre
Det är svårt att byta jobb när man blir äldre känner många som är 55+, enligt en undersökning som pensionsbolaget AMF gjort. (Foto: Janerik Henriksson/TT)


Efter 54 anses man vara gammal på arbetsmarknaden och det blir svårt att byta jobb. En del äldre personer har känt sig pressade att gå i pension mot sin vilja, enligt en ny undersökning. Men facket tycker att det blivit lättare för äldre.

Pensionsbolaget AMF har frågat personer från 55 år och uppåt hur de ser på arbetslivet för äldre. Bland de 3 900 som svarade, vilket var drygt hälften av dem som tillfrågats, uppgav tio procent att de uppmanats, direkt eller indirekt, att gå i pension. Framför allt av sin arbetsgivare men även av myndighetspersoner, kollegor eller familjemedlemmar.

– Att myndighetspersoner uppmanar människor att gå i pension är problematiskt. Pension ska inte vara en lösning på sjukdom eller arbetslöshet, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom på AMF.

4 av 10 svarade att de känner någon som gått i pension tidigare än de önskat. Skälen framgår inte, om det till exempel rört sig om uppsägning eller sjukdom.

En stor majoritet tror att det är vanligt eller åtminstone ganska vanligt med fördomar mot äldre på arbetsmarknaden.

Förändring på gång?

Vid 54 år räknas man som gammal, tror de svarande i genomsnitt. 54 år är också genomsnittet för när det är svårt att få ett nytt jobb på grund av ålder. En del tror att gränsen går redan vid 45-50 år.

Men Martin Wästfelt, chefsjurist på fackförbundet Unionen, tycker sig se att en förändring. En ökad insikt om att vi måste jobba längre för att få en okej pension verkar sippra sig in i folks medvetande. Därmed flyttas också gränserna för när någon uppfattas som gammal, tror han.

– Den ökande flexibilitet som vi inom facket strävar efter verkar slå igenom. Min bild är att det har minskat att man vänder sig direkt till äldre vid en nerdragning och att synen att en viss ålder gäller för pension inte finns på samma sätt, säger han.

– Sedan kan det finnas ett mörkertal och individer som upplever att det är en stark press att sluta i alla fall, säger Martin Wästfelt.

”Måste jobba”

Hans råd till den som känner sig pressad är att ta stöd av sitt fackförbund att förklara att det är en stark rättighet att jobba kvar till 67 år.

– Det kan kännas svårt att hävda det om man samtidigt känner att man stjälper för någon annan. Men det är inte tillåtet att tvinga någon att sluta.

Han tror också känslan av press kanske inte alltid stämmer med verkligheten.

– Tar man diskussionen och förklarar att man måste jobba till 67 för att få en vettig pension, för att man jobbat deltid kanske, så tror jag att det finns en acceptans och respekt för det bland kollegor, säger han.

(TT)

Arbetsmarknaden för äldre
Enligt AMF:s undersökning tror 31 procent att det är vanligt och 49 procent ganska vanligt med fördomar mot äldre på arbetsmarknaden.
11 procent tror att attityden till äldre i mycket hög utsträckning påverkar när man går i pension. 37 procent tror att det är så i ganska hög utsträckning. 40 procent tror att det påverkar lite eller mycket lite.
10 procent har uppmanats att gå i pension. Av dem svarade 64 procent att uppmaningen kom från arbetsgivaren, 15 procent av kollegor och 13 procent av en myndighet som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.
44 procent känner någon som gått i ofrivillig pension. Skälet till det uppges inte.
3 989 personer ingår i undersökningen, vilket motsvarar 56 procent av de som tillfrågades.
Källa: AMF