Äldre överviktiga lever längre


Att ha en måttlig kroppsrondör är till fördel för äldre visar en ny australiensisk studie. Forskarna har kommit fram till att överviktiga personer över 70 år lever längre än normalviktiga.

I studien, som startade 1996, har forskare vid University Western Australia, studerat data för 4677 australiensiska män och 4563 kvinnor i åldern 70 – 75 år. Deltagarna följdes i tio år eller tills deras död och faktorer som livsstil, demografi och hälsa vägdes in i bedömningen. Australien rankas som det land som har den tredje mest överviktiga befolkningen, efter USA och Storbritannien.

Världshälsoorganisationen (WHO) klassificerar personers vikt enligt BMI (Body mass index). Den räknas ut enligt en formel där man dividerar kroppens vikt i kilo med längden i meter i kvadrat. Man talar om fyra kategorier, undervikt, normal vikt, övervikt och fetma.

Forskarna upptäckte att deltagare som bedömdes som överviktiga enligt BMI hade 13 procent högre sannolikhet att leva tio år längre än de normalviktiga deltagarna. Fördelarna sågs dock bara hos dem som var överviktiga men inte feta.

Professor Leon Flicker som är ansvarig för studien, ifrågasätter nyttan av att uppmana äldre att gå ner i vikt och anser att det kan vara dags att se över BMI-bedömningen för äldre vuxna.

– De här resultaten styrker uppgifterna om att WHO:s BMI- gränsvärden för övervikt och fetma är alltför snäva för äldre människor, skriver den australiensiska webbtidningen News.com.au

Studien har publicerats i tidskriften American Geriatrics Society.