Äldre måste få rätt medicindoser
Den personlige tränaren Kristoffer Sjöberg vakar över Margareta Nordin 92, när hon är på gymmet under pensionärernas veckoträning vid Sickla Hälsocenter den 11 november 2011. ”Förr ville folk ha ett lättare liv när de gått i pension. Nu vill de vara aktiva och hålla sig i form tills de är 100”, sade tränaren. Många behöver dock mediciner för att klara av att hålla igång. (Foto: Jonathan Nackstrand /AFP /Getty)


Kunskapen kring äldres sjukdomstillstånd som orsakas av läkemedel måste öka. Äldre måste få rätt doser och uppföljning fastslår Socialstyrelsen i en ny rapport.

En betydande andel av akuta inläggningar av äldre på sjukhus rapporterades bero på läkemedelsbiverkningar. Regeringen gav därför Socialstyrelsen i uppdrag att göra en sammanställning av kunskap kring äldres sjukdomstillstånd som orsakats av läkemedel och vad som kan göras åt det.

Rapporten från Socialstyrelsen visar att nästan var tionde äldre person som läggs in på sjukhus, sker det till följd av läkemedelsbiverkningar. Drygt hälften av dessa var möjliga att förebygga.

De läkemedel som oftast orsakar dessa biverkningar är hjärt- och kärlläkemedel, blodförtunnande medel, läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet, antibiotika, cytostatika, antiinflammatoriska medel och diabetesmedel.

”De flesta av biverkningarna orsakas alltså inte av direkt olämpliga läkemedel, utan av läkemedel som är viktiga för många äldre”, sade Johan Fastbom Socialstyrelsens utredare i ett pressmeddelande.

Lösningen är inte att sluta behandla, utan sjukvården måste bli mer noga med att se till att den äldre patienten får rätt doser, att läkemedlen passar ihop, att behandlingen följs upp ordentligt och att man blir lyhörd för biverkningar, står det i rapporten.

Utredaren granskade också flera studier som visade att det går att förebygga omkring 60 procent av sjukhusinläggningarna. För sjukvården skulle det innebära en möjlig besparing på 500-600 miljoner kronor om året.

Socialstyrelsen kommer nu att ta fram en checklista där de vanligaste biverkningarna knyts till olika läkemedel.

”Det är viktigt att alltid ha biverkningar i åtanke så att de kan upptäckas redan innan det går så långt att den äldre hamnar på akuten. Det gäller framförallt läkare, sjuksköterskor och omsorgspersonal, men även de äldre själva och deras närstående”, sade utredaren Johan Fastbom.