Äldre makar i Stockholm garanteras fortsatt samboende
I Sverige förekommer det att kommunen skiljer människor åt i livets slutskede, (Foto: Heiko Meyer/ AFP PHOTO)


Om knappt två veckor ska det bli lättare för äldre makar i Stockholm att fortsätta bo ihop, trots att en av dem måste flytta till ett äldreboende. I många av Sveriges kommuner tvingas makarna isär i livets slutskede av ekonomiska skäl.

– Vi garanterar stockholmarna att ingen kommer att nekas möjligheten att bo ihop, säger äldreborgarrådet, moderaten Joakim Larsson till DN.

Folkpartiet har varit drivande i frågan om att äldre ska säkerställas möjligheten att fortsätta leva tillsammans, även om en av dem behöver så mycket hjälp att han eller hon måste flytta till ett vårdboende.

Den 22 mars kommer äldrenämnden i Stockholm att besluta om den så kallade ”parboendegarantin”. Beslutet ska träda i kraft med omedelbar verkan.

En undersökning som Folkpartiet genomförde våren 2010 visade att tre av fyra kommuner inte kunde trygga att äldre par fick fortsätta bo ihop.

I och med det nya beslutet om parboendegaranti i Stockholm kommer den icke vårdtagande parten att slippa betala omsorgskostnader, men får själv stå för mat och hyra, skriver DN. Man kommer dock inte att kunna påverka i vilken stadsdel eller på vilket boende man får bo.

I dagsläget kan de som själva inte behöver hjälp få betala upp till 50 000 kronor i månaden för vård- och omsorgsboende, rapporterar SR.